Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak jsme slavili Jarní slavnosti

autor: rd

rn1107

Vernisáž výstavy fotografií Miloše Fikejze, která se konala 23. května v grafickém kabinetu Městské   knihovny v Rumburku, zachytili na svých snímcích P. Zápotocký ml. a st.
Výstava potrvá do 16. června 2000 a přístupná je v době půjčovních hodin pro veřejnost.

rn1108

Zájemci o netradiční sporty se přišli podívat 14. května na rumburské skateboardingové hřiště. Poprvé v Rumburku zhlédli výkony členů sportovního klubu Avantgard 2000 z Mostu. Představil se nejen pravděpodobně nejstarší skateboardista třiašedesátiletý pan Kraml, ale i nejmladší mistr republiky dvanáctiletý Daniel Hostaša. Výkony všech   byly vynikající, ovšem bylo vidět, že naše „U“ rampa a ostatní překážky byly pro mistry republiky z roku 97 a 98 (Barták, Hejnal) již „malé“. Kdo zůstal tuto slunnou neděli doma a nepřišel se podívat, může jen litovat.

B. Nedvědová, ředitelka SRASu

rn1109 rn1111

Díky několika nadšencům z Klubu vojenské historie v dobových uniformách mohli občané Rumburku opět zažít atmosféru 1. světové války. V příštím roce, pokud se podaří nalézt dostatek sponzorů, by mohla proběhnout rekonstrukce Rumburské vzpoury.

foto: P. Zápotocký

rn1110

V sobotu 20. května předvedli své umění na Lužickém náměstí jak „malí“, tak „velcí“ hasiči. K vidění byla praktická ukázka likvidace požáru, vyprošťování a stříhání vozidla.

foto: P. Zápotocký

rn1114

17. května si přišlo do plaveckého bazénu změřit své síly 606 plavců. Příspěvková organizace SRAS uspořádala v pořadí již sedmou plaveckou štafetu, tentokráte pod názvem Rumburáci x 50 m. Pro pamětníky: první byla v roce 1983, plavců bylo přes 1300 a plavali 100 m.

Každý, kdo se účastnil této poslední sedmé štafety, získal diplom a volnou vstupenku do bazénu. V dopoledních hodinách bylo v bazénu opravdu nabito. Od osmi do čtrnácti hodin změřili naši plavčíci výkony 489 plavcům z místních škol. Jak se stalo již pravidlem, nejvíce procent žáků bylo ze škol z Křečan a Jiříkovské ul. Obdiv patří paním učitelkám z těchto škol. Není pro ně problém s dětmi i z takové vzdálenosti přijít. Z obou škol přivedly více jak 1/3 svých žáků. Odpoledne se po malých skupinkách trousili plavci z našich stálých návštěvníků. V této době probíhal před bazénem program. Z Domu dětí v Rumburku se nám představily tři hudební skupiny s vlastními skladbami a taneční kroužek. Skupinka děvčat pod vedením pí Široké předvedla aerobik. Nejatraktivnější pro děti byla ukázka výcviku psů Kynologického klubu Rumburk. Všem účinkujícím patří dík. Za pořadatele si ale musím postesknout. Jak už se v Rumburku stalo zvykem, bohužel se přišlo podívat velmi málo lidí.

A na závěr výsledky akce. Nejvíce zastoupená škola: Křečany a Jiříkov-ská ul. – 36 % žáků. Nejrychlejší plavec: Tomáš Macek (32) 0:31. Nejrychlejší plavkyně: Monika Čáchová (13) 0:36 – ZŠ U Nemocnice. Nejmladší plavkyně: Šárka Strachoňová (nar. 25.3.1995).

foto a text: B. Nedvědová, ředitelka SRASu

rn1112 rn1113

Jak srdečná nálada panovala 16. května v DK na vernisáži akvarelů a maleb na skle malíře Hanse Wuttiga, vyjadřují tváře německých hostů (vlevo mistra a vedle něj starosty Sulzbach-Rosenbergu Gerda Geismanna) i publika.

foto: P. Zápotocký

rn1115

rn1116

Tisk Tisk | E-mail E-mail