Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce koupaliště byla zahájena

autor: Evžen Dvořák, vedoucí odboru ÚPIaŽP

Městské koupaliště v Rumburku je již dlouhou dobu předmětem připomínek občanů našeho města. V loňském roce byly zahájeny přípravné práce na zajištění projektové dokumentace celkové rekonstrukce vany koupaliště dle studie vypracované v roce 1996 firmou DEVELOP Rumburk. Byla provedena úprava předehřívací nádrže, rozšíření toku Pstruhového potoka v prostoru koupaliště a oprava stavidlového objektu s možností regulace průtoku.

Přes snahu města se nepodařilo (vzhledem ke stavebním závadám na vlastní vaně koupaliště – únik vody dnem, stěnami a výpustným zařízením) na letní sezónu napustit, a proto bylo do návrhu investičních akcí pro rok 2000 zařazeno zahájení celkové rekonstrukce bazénu, která spočívá ve vybudování nového dna, nátoku, vyzdění obvodových kamenných zdí, provedení nových vstupů do nádrže, opravě výpustného zařízení, provedení chodníků kolem nádrže a osazení lávky spojující vanu retenční nádrže s rozšířenou plochou pro slunění ve směru k Podhájí s doplněním oplocení areálu. Celková plocha takto upravené retenční nádrže je cca 1.500 m2 a použitý materiál (kamenné zdivo) nenaruší současný charakter areálu koupaliště.

Práce na rekonstrukci byly zahájeny dne 12.5.2000 a dle uzavřené smlouvy s firmou SaM silnice a mosty, a.s., Varnsdorf, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele prací, budou dokončeny do 15.7.2000 tak, aby bylo možno koupaliště užívat již v části této letní sezóny. V prostoru zbývající plochy upraveného bazénu se uvažuje (dle zpracované studie po vytvoření potřebných ekonomických podmínek) s výstavbou otevřeného plaveckého bazénu o ploše 25×12,5 m a dětského bazénu s recirkulací a úpravnou vody s vodními atrakcemi.

Dostavbou koupaliště spolu s dokončením sportovní haly ve spojitosti s již vybudovaným sportovním a kulturním zařízením získá město Rumburk další kvalitní centrum společenského vyžití občanů.

rn1105_0

Práce na rekonstrukci městského koupaliště byly zahájeny 12. května a ještě v této letní sezóně bychom měli zrekonstruované koupaliště užívat. Snímek byl pořízený na počátku stavebních prací.
foto: P. Zápotocký

Tisk Tisk | E-mail E-mail