Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Aktuality z Farní charity Rumburk

autor: pí Ondrušová, FCH Rumburk

Projekt „Žijeme spolu“ (Poradna pro ohroženou mládež), který vznikl počátkem letošního roku ve Farní charitě Rumburk za spolupráce Úřadu práce v Rumburku, získal v rámci programu Prevence kriminality MV ČR a za podpory města Rumburk na vybavení klubových a poradenských prostor částku 282.000,- Kč. Za tyto prostředky bude zařízena klubovna pro mládež nábytkem (kuchyňka), audiovizuální technikou, budou nakoupeny hudební nástroje, jízdní kola a dále bude dokoupeno vybavení poradny. Tyto finanční prostředky umožní mladým klientům z ohroženého prostředí účinně a kvalitně trávit volný čas tak, aby z nudy a bezcílným způsobem každodenního života nesáhli po drogách, alkoholu, prostituci…

Dne 30. května 2000 se uskutečnilo ve Farní charitě Rumburk setkání supervizorů projektu – MUDr. J. Dragona, Mgr. E. Tumy a PhDr. J. Purnocha s pracovníky FCH Rumburk a se spoluautorkou projektu PaedDr. M. Sembdnerovou. Podle statistických údajů navštívilo zařízení pro mládež od února 2000 do konce května 2000 cca 800 klientů, převážně z romské populace. Pro ně a hlavně s nimi dva sociální pracovníci připravují programy nejen k naplnění jejich volného času, ale i pracovní aktivity. Tato supervize byla hodnocena sociálními pracovníky (zaměstnanci FCH) jako výborný podpůrný prostředek pro jejich náročnou práci. Nad aktivitami a s naplňováním poslání projektu vyjádřili supervizoři uspokojení.

Další dobrou zprávou pro Farní charitu Rumburk je přidělení finančních prostředků Nadace VIA se sídlem v Praze z programu „Romská iniciativa“, podporovaného manžely Dr. Afredem a Isabelou Bader a The Boston Foundation z prostředků Family Fund II Alberta J. a Diane E. Kaneb. Částka 50.000,- Kč bude využita na osobní náklady projektu „Žijeme spolu“. Náplň a poslání tohoto projektu je rozhodně velkým přínosem pro severní kout naší země – Šluknovský výběžek. Zařízení tohoto typu zde neexistuje, a tak se tento projekt stává jakýmsi pilotním programem a zároveň inspirací pro další pracovníky v sociální oblasti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail