Nabídka nájmu bytu

Tištěné noviny 12/2000 | 15. 6. 2000 | Nezařazené

autor: B. Dousková, vedoucí MO MěÚ Rumburk

Město Rumburk nabízí nájem bytové jednotky vel. 1+0 ve střešní nástavbě panelového domu č.p. 15/7 ve Vrchlického ul. v Rumburku.

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

  • b.j. bude volná k nastěhování 1.8.2000;
  • podmínkou uzavření nájemní smlouvy je předplacení minimálně 5letého nájemného;
  • v případě zájmu více uchazečů bude vybrán žadatel s vyšší nabídkou;
  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou souběžně s obdobím, na které bude předplaceno nájemné;
  • čisté měsíční nájemné (bez záloh na služby s nájmem bytu spojených) činí 1.216,- Kč.

Žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ Rumburk, tř. 9. května 1366/48, v termínu do 12.7.2000. Případné dotazy budou podány na uvedené adrese nebo na tel. č. 0413/33 21 81.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/06/15/nabidka-najmu-bytu/