Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak dál s ekologií v našem městě?

autor: Ing. Mráz Vl.

rn1308_0 Čištění toku Mandavy se stalo již tradicí a také i letos v měsíci červenci za účasti pracovníků z povodí Ohře provedeme úklid odpadků v korytě řeky. V Lučním potoce a ostatních přítocích Mandavy zase provádějí úklid členové ČRS Rumburk. Jako první krok jsme provedli výřez plevelných dřevin uprostřed koryta. Kolem těchto olší a vrb se zachycuje nejvíce různého odpadu, jako pneumatiky, igelitové pytle apod.

Čistotou Mandavy péče o životní prostředí nekončí. Ve spolupráci s Městskou policií Rumburk provádí pracovníci VPP úklid malých černých skládek na katastru města. Jejich úsilí však maří někteří občané, kteří ve večerních hodinách ukládají komunální odpad na stejná místa.

Poslední důležitou věcí, která úzce souvisí s budoucí čistotou města, je výchova dětí na základních školách. Již druhým rokem probíhá sběr papírových obalů od nápojů, sběr starých monočlánků a PET lahví. Pro větší motivaci zajistilo město zúčastněným školám odměny a jejich vyhodnocování provádíme dvakrát ročně. Tak jako v jiných, zejména v západních státech je nutno klást důraz především na výchovou mladé generace.

Tisk Tisk | E-mail E-mail