Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Chceme koupit nemovitost od známého, nemůžeme mu však zaplatit celou kupní cenu hned. Navrhl nám proto, že si podepsanou kupní smlouvu ponechá   u sebe s tím, že mu nejprve (v průběhu dvou let) zaplatíme kupní cenu a teprve poté on podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Slyšeli jsme však, že návrh na vklad musí být podán v nějaké omezené době, jinak prý se smlouva stane neplatnou. Je to pravda?

Myslím, že v tomto případě jste byli špatně informováni. Smluvní strany zde žádnou lhůtou vázány nejsou. Tímto problémem se mimochodem zabýval v jednom ze svých nálezů Ústavní soud, který posléze konstatoval, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je možno podat v časově neomezené lhůtě, neboť ani uplynutí času nemůže nic změnit na vázanosti účastníků smlouvy projevy jejich vůle.

Na pronajatém pozemku jsme se souhlasem pronajímatele vysázeli velice drahé okrasné dřeviny. Nyní nám kamarád říkal, že jsme to neměli dělat, protože stromy a keře prý vlastní vždy ten, kdo vlastní pozemek. My si myslíme, že je to nesmysl, protože jsme tyto dřeviny sami zakoupili a zasadili. Má tedy pravdu kamarád nebo my?

Bohužel Vás zřejmě zklamu, protože v tomto případě má pravdu Váš kamarád. Také touto otázkou se nejednou zabývaly soudy ve svém rozhodování. Jedno ze soudních rozhodnutí (NS 3 Cz 23/92) konstatuje, že „trvalé porosty vysázené na pozemcích nemají povahu samostatných věcí; protože jsou ve smyslu § 120 občanského zákoníku součástí pozemku jako věci hlavní, nabude vlastnictví k nim okamžikem pevného spojení se zemí vždy vlastník věci hlavní, a to bez ohledu na to, kdo porosty na pozemku vysázel. Není tudíž myslitelné, aby součást náležela jinému, než vlastníkovi věci hlavní, a aby její právní osudy byly od věci hlavní odlišné…“

Jinou otázkou však bude fakt, že jste vlastně se souhlasem pronajímatele určitým způsobem zhodnotili jeho nemovitost bez toho, že by Vám byla poskytnuta nějaká protihodnota (např. nižší nájemné). Při řešení této otázky bude zřejmě nutné vycházet, pokud mezi Vámi a pronajímatelem nedojde k dohodě, z ustanovení občanského zákoníku upravujících tzv. bezdůvodné obohacení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail