Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění občanům

autor: Alena Jánská, matrikářka MěÚ Rumburk

Dne 1.7.2000 nabývají účinnosti tři zákony, které se ve velké míře dotýkají občanů při přehlašování pobytu a podávání žádostí o vystavení nových občanských průkazů a pasů. Jedná se o zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Od 1.7.2000 si budou občané podávat žádost o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu na matrice městského úřadu nebo na okresním úřadě podle místa trvalého pobytu. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

I zákon o evidenci obyvatel přináší závažné změny týkající se přehlašování pobytu. Od 1.7.2000 se již občané   nebudou přihlašovat k přechodnému pobytu. Při přehlašování trvalého pobytu každý občan, který dosáhl 15 let a vlastní již občanský průkaz, zaplatí za přehlášení pobytu správní poplatek ve výši 50,- Kč. Dále tento zákon stanoví, že při ohlášení změny místa trvalého pobytu občanem, který předloží platný občanský průkaz vydaný do 30.4.1993, ohlašovna oddělí pravý dolní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30.4.1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, ohlašovna oddělí pravý dolní roh. Roh obč. průkazu se bude oddělovat i v případě změny stavu. Občanský průkaz se tímto stane neplatným a občan si neodkladně zažádá o nový obč. průkaz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail