VÝZVA

Tištěné noviny 15/2000 | 7. 9. 2000 | Nezařazené

autor: SV.

Vyzýváme společenské, kulturní a církevní organizace, občanská sdružení a sportovní kluby, aby předaly informace o akcích, které budou pořádat v roce 2001, v termínu do 22. září 2001 na sekretariát nebo odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ v Rumburku. Tyto informace budou použity při sestavování kulturně – společenského a sportovního kalendáře okresu Děčín, který připravuje Okresní úřad v Děčíně.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/09/07/vyzva-9/