I takové mohou být služby… odpověď na článek

Tištěné noviny 16/2000 | 21. 9. 2000 | Nezařazené

autor: Ing. Jůzl Čeněk, Manažer OPV

Vážení,
zasílám vyjádření k článku „I takové mohou být služby…“, který byl zveřejněn ve Vašich novinách.

Ač se to na první pohled nezdá, snažíme se opravdu určitým zjednodušením organizačních struktur a systémů řízení zkvalitnit naše služby, mezi které patří i co nejjednodušší styk a komunikace se zákazníkem. K docílení tohoto stavu jsme vybudovali následující distribuční kanály:

  • Maximální pozornost věnujeme systému telefonických center služeb (CALL CENTRA) se známým bezplatným přístupem na čísle 0800/123456, jehož dosažitelnost je zatím pondělí – pátek v době od 7 do 22 hodin.
  • Dalším kanálem je síť obchodních zástupců pro podnikatelský trh, kteří řeší komplexní telekomunikační potřeby zákazníků formou osobního přístupu. Cílem těchto obchodních zástupců je stát se konkrétním partnerem zákazníků v oblasti telekomunikací.
  • S postupným rozvojem výše uvedených distribučních kanálů pak dochází k optimalizaci prodejní sítě Zákaznických center (bývalé prodejny TELESET), neboť jejich provoz se stává v malých městech nerentabilní. Dochází proto k jejich centralizaci do okresních měst s nezměněnou funkčností pro zákazníky celého okresu. To znamená, že jejich hlavním posláním zůstává veškerý styk s přicházejícími zákazníky, osobní prodej a předvedení služeb a zboží.

Víme, že pro některé zákazníky, převážně starší spoluobčany, byl systém Zákaznických center pohodlnější, ale věříme, že uvedené změny budou pro většinu z nich přínosem, neboť obchodní jednání s naší společností se výrazně usnadní a urychlí.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/09/21/i-takove-mohou-byt-sluzby-odpoved-na-clanek/