Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Noví členové ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska

autor: Jan Sembdner, starosta města Rumburk

Dne 5. září proběhlo další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska – starostů měst a obcí Šluknovského výběžku. Sdružení přijalo jednomyslně za nové členy Okresní hospodářskou komoru a Agrární komoru Děčín. Na programu jednání byly mimo jiné i otázky budoucího územního uspořádání a hranic VÚSC. Starostové Šluknovska nepovažují záležitosti územního uspořádání za uzavřené a na svých dalších jednáních se budou zabývat variantami příslušnosti Šluknovska k Ústeckému či Libereckému kraji. Sdružení se dále zabývalo průběhem realizace a přípravou rozvojových programů v regionu Šluknovska. Jednalo se zejména o Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rok 2000, program rozvoje zemědělství a Místní agendu 21 na Šluknovsku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail