Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prevence se musí vyplatit

autor: Marek Rataj, manažer prevence kriminality

Doporučení pro ženy a seniory

Rady ohroženějším, zejména ženám a seniorům

 • Patříte k okruhu osob, které mohou být ohroženy více než jiní, buďte proto opatrnější. Opatrnost je také prevence.
 • Nechoďte málo osvětlenými ulicemi a vyhýbejte se nepřehledným a opuštěným zákoutím, parkům apod.
 • Zamykejte svůj byt, a to i když ho opouštíte jen na malou chvíli.
 • Nepřechovávejte v bytě větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti.
 • Nechte si na vstupní dveře namontovat panoramatické kukátko nebo bezpečnostní řetízek.
 • Buďte ostražití, do svého bytu dovolte vstoupit jen osobám, kterým důvěřujete.
 • Čekáte-li opraváře nebo jiného řemeslníka, požádejte někoho z přátel, aby byl s vámi doma.
 • Pozor na osoby nabízející pochybné zboží a služby, příslušníky nejrůznějších náboženských seskupení a sekt.
 • Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, slušnost na ně neplatí. Zavřete před nimi dveře.
 • Nevěřte nabídkám výhodných koupí nebo rychlého zbohatnutí.
 • Udržujte dobré sousedské vztahy. Vaše celodenní přítomnost v domě je důležitá i pro vaše sousedy. Cítíte-li se ohroženi, zavolejte sousedy nebo policii.
SÁM(A) DOMA
 • Posuďte, zda je byt či dům dobře zabezpečen pro ochranu Vaší i Vašeho majetku.
 • Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi.
 • Nalepte si důležitá čísla na Váš telefon!
 • Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Umožní Vám vyřídit nutné záležitosti v relativním bezpečí.
 • Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu! Přesvědčte se a ověřte si jejich totožnost. Dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete.
 • Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna vždy i v případě Vaší velmi krátké nepřítomnosti.
 • V televizi a v rozhlase se vyvarujte sledování a vnímání drastických scén.

JAK OCHRÁNIT SVÉ CENNOSTI?

 • Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti, pokud nevlastníte spolehlivý, dobře ukrytý a zabudovaný trezor.
 • Velmi cenné věci uschovejte v bezpečnostních schránkách nejbližší banky.
 • O cennostech, které vlastníte, si pořiďte fotodokumentaci a evidenci.
 • Vkladní knížky mějte na heslo.
 • Pořiďte si elektronické spínací zařízení (samo v určenou dobu rozsvítí světla, zapne rozhlas, TV) – je cenově dostupné
 • Doklady, klíče od bytu a další cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech apod.

JAK SE CHOVAT BEZPEČNĚ NA ULICI?

 • Věnujte velkou pozornost své tašce, kabelce, zvláště ve veřejných dopravních prostředcích, nákupních centrech a tržištích.
 • Nenechávejte peněženku a doklady na vrchu kabelky či nákupní tašky.
 • Nechoďte poblíž obrub chodníků s taškou přes rameno do silnice.
 • Vyhýbejte se temným zákoutím a odlehlým uličkám s minimálním provozem.
 • Buďte ostražití v peněžních zařízeních či u bankovních automatů. Chraňte před zneužitím identifikační čísla platebních karet.
 • Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Neupozorňujte svým chováním na to, že u sebe máte peníze nebo cennosti.
 • Nikdy se nechlubte svými majetkovými poměry.

KDYŽ UŽ SE NĚCO STANE

Pokud jste se stali obětí či svědkem trestného činu (příp. přestupku), podejte oznámení: osobně telefonicky písemně

 • Pokud se jedná o závažnou situaci, volejte policii ihned.
 • Zachovejte klid a poskytněte tyto informace:
  - Vaše jméno a telefonní číslo,
  - Vaší přesnou adresu,
  - popište událost.
 • Pokuste se zapamatovat co nejvíce důležitých údajů o pachateli:
  - pohlaví, věk, výška;
  - účes, barva vlasů, očí;
  - fyzické zvláštnosti, chůze, tiky, oblečení, způsob řeči apod.

Důležitá telefonní čísla!!
Policie České republiky 158
Záchranka 155
Městská policie 156
Hasiči 150
Seniotelefon 02/222 217 71
Bílý kruh bezpečí 02/573 171 00

I SENIOŘI MOHOU POMÁHAT

jestliže Vám vadí:

 • když někdo zcizuje majetek jiných;
 • když někdo poškozuje zaparkované vozidlo;
 • když někdo úmyslně ničí zeleň, či fasády domů;
 • když někdo rozbíjí veřejný majetek (koše, popelnice, čekárny, lavičky apod.);
 • vandalové a noční křiklouni, v případě, že jste právě u toho, volejte ihned a zdarma tísňovou linku Policie 158, 156.

Centrum pro seniory
Praha 1, Karolíny Světlé 18
ŽIVOT 90 – Dům PORTUS
Senioři, pokud Vás něco trápí, máte zdravotní či jiné problémy, cítíte se ohroženi nebo chcete-li získat informace všeho druhu,
VOLEJTE SENIOTELEFON
02/222 217 71

Neznámý za dveřmi rady pro seniory

Většina lidí, kteří se ocitnou za vašimi dveřmi, má dobré úmysly. To však neznamená, že můžete být důvěřiví a neopatrní. Je stále dost těch, kteří vás mohou připravit o majetek nebo vám ublížit na zdraví, a pokoušejí se to i v době, kdy jste doma.

Neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi znáte. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce. Stává se, že si pachatelé loupežných přepadení obstarají falešné průkazy a vymyslí si pádný důvod pro to, abyste jim otevřeli (nevolnost, porucha na topení, kontrola televizní přípojky, vzkaz nebo telegram, nutnost rychle zatelefonovat pro pomoc atd.).

Nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně. Pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby přišli znovu v doprovodu člověka ze sousedství, kterého znáte. Pokud máte telefon, můžete si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám skutečně takového člověka poslal. Je dobré si na zvláštní papír pro takové případy poznamenat telefonní čísla na policii, hasiče, záchrannou službu a sousedy. V případě bezprostředního ohrožení volejte o pomoc.

Důležitá telefonní čísla a adresy:
Policie ČR – tísňové volání: 158
Hasiči: 150
Lékařská záchranná služba: 155

Poradny pro seniory:
Praha 1, Karolíny Světlé 18
02/242 373 37 (non-stop)
02/242 389 48 (10-16 hodin)

Poradny Bílého kruhu bezpečí:
každé úterý odpoledne
Brno 05/412 181 22
Ostrava 069/611 58 22, linka 182
Olomouc 068/541 65 33
Pardubice 040/626 52 64
Praha 02/573 171 00

Jak přežít loupežné přepadení

Bezpečné chování

 • Buďte obezřetní, zejména když máte u sebe větší obnos, myslete na svoji bezpečnost. Nepodceňujte nebezpečí.
 • Předcházejte rizikům. Pozor zejména na tzv. inscenované situace. Mají společné to, že se jakoby náhodou a nenadále dostanete do kontaktu s cizím člověkem. Vrazí do vás nebo vás osloví na ulici pod záminkou. Nedávejte se s nikým neznámým do řeči, ani když vás žádá o pomoc! Příklad z Prahy těchto dnů: k vytipované oběti před bankou přistoupí uprostřed dne na rušné ulici dva muži (údajní cizinci s mapou) a žádají o vysvětlení cesty, dokonale zaměstnají vyhlídnutou oběť. Náhle sdělí, že mají zbraň, oběť ucítí tlak v zádech od údajné zbraně. Loupežné přepadení je pak dílem okamžiku.
 • Je normální mít strach. Nestyďte se za něj. V takové situaci ho cítí každý.
 • Lupič chce obvykle vaše peníze, nikoli váš život. Přinuťte se ke klidu a zvažte, jaké máte šance.
 • Hlavní je uchránit život a zdraví. Chovejte se podle toho!
 • Jste-li náhodným svědkem loupežného přepadení v bance či v obchodě, je obvykle rozumnější, když zůstanete v anonymitě.
 • Větší šance máte při pouliční loupeži. Pachatelé obvykle spoléhají na moment překvapení. Někdy stačí pevně držet kabelku či kufřík, hlasitě zařvat nebo se zachovat nečekaným a pro pachatele překvapivým způsobem. Vždy věřte své intuici! Zdá-li se vám situace beznadějná (například když vás pachatel ohrožuje zbraní), neriskujte!
 • Soustřeďte se na pozorování situace! Snažte se co nejvíce si zapamatovat. I detaily pomohou policii v pátrání po pachateli.
 • Nehrajte si na hrdinu. Pronásledování a zneškodnění lupiče přenechte profesionálům. Když už má kořist v ruce, je lupič více nebezpečný.
 • Některé oběti loupežných přepadení trpí psychickými problémy, i když vyvázly bez tělesného zranění. Když nepomůže běžné vypovídání u přátel, vyhledejte odborníka.

Jak se má zachovat žena, je-li přepadena

 1. Domů se nechte doprovázet jen dobře známými osobami. Buďte pozorná při vstupu do domů a výtahů.
 2. Nechoďte v blízkosti vchodů do domů.
 3. Nezkracujte si cestu temnými, opuštěnými místy.
 4. Při návratu domů buďte ostražitá. Máte-li pocit, že jste sledována anebo byste mohla být obtěžována, hledejte rychle místo, kde je víc lidí, případně žádejte kolemjdoucí o pomoc. Mějte připravený klíč k zamknutí dveří i k obraně, vhodný obranný prostředek je i deštník nebo paralyzační sprej.
 5. Pokud nesete něco těžkého, co by vás mohlo při odemykání zdržovat, položte to na zem, odemkněte, vklouzněte dovnitř a teprve potom sáhněte pro svá zavazadla.
 6. Máte-li pocit, že jste sledována, při vstupu domů volejte: „Ahoj! Už jsem doma!“, pokud je v bytě zhasnuto, křičte: „Vstávejte!“ a podobně.
 7. Vstupní dveře vždy zamykejte, a pokud jste sama, nikomu neotvírejte.
 8. Pokud nemáte jistotu, s kým mluvíte, neposkytujte o sobě telefonicky žádné informace. Při hrubých a sprostých telefonátech položte sluchátko.
 9. Nikdy nejezděte autostopem sama nebo ve dvojici.
 10. Promyslete si, jak byste se v případě přepadení zachovala.
 • Útočník má vždy náskok, velká šance pro vás, jak získat čas, spočívá v překvapivých reakcích, které útočník nepředpokládá (volat Hoří, Hurá!, přimknout se a naznačit spolupráci a souhlas).
 • Pokud je čas, zkuste mluvit, vyprávět o sobě – kam jdete, kde vás čekají. Vystupte z anonymity.
 • Nikdy útočníkovi nevyhrožujte, že jeho jednání oznámíte policii.
 • Pokud se rozhodnete pro fyzickou sebeobranu, jednejte razantně a rozhodně.
 • Nutná obrana proti útočníkovi je zákonem dovolena, odvrací-li oběť přímo hrozící nebo trvající útok, je oprávněna se bránit a způsobit pachateli zranění, je-li to adekvátní, i smrt. Obrana však musí být přiměřená útoku!

Pokud se obětí násilí již stanete, postupujte takto:

 • Jestliže jste se stala obětí přepadení nebo znásilnění, zavolejte, prosím, co nejrychleji policii.
 • Budete se chtít umýt a převléknout. Zkuste s tím počkat až do doby, než vás prohlédne lékař. Jinak by mohlo dojít ke zničení důležitých důkazů.
 • Svěřte se někomu blízkému nebo psychologovi se svými pocity. Lépe a rychleji se vyrovnáte s případným traumatem.

Obtěžování po telefonu

Obtěžování po telefonu se stává výraznějším problémem zhruba od osmdesátých let. V zahraničí se označuje výrazem „telefonní teror“. Odehrává se ve čtyřech základních variantách.

 1. Obscénní telefonáty
  Pachatel se projevuje jako verbální erotik. Mluví o sexu, zpravidla chce vzbudit poslušnost a přimět volanou ženu (někdy i dítě) k autoerotickým praktikám. Někdy se představí jako lékař (gynekolog), uvede smyšlené jméno a utrousí odborný termín. Klame svou oběť například tím, že provádí „diagnózu na dálku“. Zvlášť ohrožující je pro oběť situace, kdy pachatel zmíní skutečné údaje z lékařských záznamů o své oběti, např. uvede poslední návštěvu u lékaře (je znám případ, kdy při stěhování kliniky zmizely některé zdravotní karty, rok poté byly údaje v nich obsažené použity při obscénních telefonátech). Ve většině případů je pachatelem muž.
 2. Katastrofické telefonáty
  Jejich podstatou je sdělení špatné zprávy. Volající se vyžívá v tom, že informuje o neštěstí, které údajně potkalo blízkého člověka z okruhu oběti. Smyslem hororového telefonátu je vyděsit volaného, vyvolat u něj strach. Pachatel vystupuje jako posel děsivých zpráv. Někdy se pachatel nespokojí s pouhým sdělením, snaží se vylekanou oběť přimět k určitému chování. Zpravidla jde o nesmyslné a destruktivní instrukce.
 3. Výhružné telefonáty
  Pachatel se pasuje do role „lovce hříšníků“. Telefonicky stíhá osoby, které se v jeho představách něčím provinily, jsou příčinou určitých problémů. Obsahem těchto telefonátů bývají různé urážky, výhrůžky, instrukce k pokání (k anonymnímu telefonickému nátlaku a výhrůžkám se může uchýlit majitel domu, aby se zbavil nepohodlných nájemníků, i vymahatel dluhu, aby vystrašil dlužníka a přiměl ho k úhradě). Do této kategorie však nespadá výhrůžka bombou.
 4. Kontrolní telefonáty
  Volající funguje jako „kontrolor“, který prověřuje místa pobytu oběti. Kontrolní telefonáty se nejčastěji vyskytují na pozadí konfliktních partnerských vztahů a rozchodů. Na rozdíl od ostatních typů obtěžování po telefonu není kontrolní telefonování výlučně mužskou záležitostí.

Kdo se uchyluje k obtěžování po telefonu?

Typický pachatel telefonního obtěžování bývá slabá až slabošská povaha, plná vnitřních zábran a nejistot s nápadně sníženým sebevědomím. Působí jako životní outsider, neoblíbený a nezajímavý člověk, kterému chybí jakákoli jiskra a pozitivní myšlení. Pomocí ekonomicky i fyzicky nenáročné agrese po telefonu se změní popsané negativní životní pocity na krátkou dobu na pozitivní, příjemné životní naladění. Zatímco ve skutečných vztazích a kontaktech je pachatel zvyklý ustupovat a poslouchat, nyní je to on, kdo řídí druhého, ovládá jej a má pod kontrolou. Nemusí se obávat, že jeho lež bude odhalena, protože oběť se nemůže bránit rovnocenným způsobem. Chybějící oční kontakt usnadňuje jakékoliv obtěžování po telefonu, pomáhá pachateli a oslabuje a omezuje oběť.

Jsou pachatelé telefonního obtěžování nebezpeční?

Obtěžování po telefonu může způsobit těžké psychické poruchy a výrazně narušit kvalitu života. Telefonní teror nekončí totiž zavěšením sluchátka. Pachatel má totiž život oběti v určitém smyslu slova pod kontrolou. Zazvoní-li telefon (a to pokaždé), oběť se vyleká. Děti, které jsou samy doma, opouštějí byt rodičů plné děsu. Hluboký pocit bezmoci vyvolává to, že volající ví o nás takřka vše a my o něm nevíme nic, ani jeho jméno. Když se k tomu přidruží ještě výhrůžky, cítí se oběť extrémně ohrožena a vydána neznámému napospas.

Není nijak výjimečné, když si postižený (postižená) stěžuje na dlouhodobé následky, i když mezitím obtěžování po telefonu skončilo. Případ, že by se pachatel objevil v bytě a použil fyzického násilí, se zatím podle našich zkušeností nevyskytl.

Jak se bránit obtěžování po telefonu?

Doporučujeme aktivní obranu. Jde o to nepřijmout vnucovanou roli zastrašené a do kouta zatlačené oběti a naopak zaujmout pozici aktivního partnera hovoru. „Utřít“ volajícího vhodnou replikou. Tato strategie vychází z logiky. Svou odvahu a drzost čerpá z ustrašenosti a pasivity oběti. Jestliže oběť nereaguje tak, jak předpokládá, mizí jeho radost, sám se ocitá v úzkých, sám zažívá šok. Očekávaná reakce oběti se nedostavila. Na to není připraven. Proto obvykle položí sluchátko.

Zdroj: vybráno z materiálu Ministerstva vnitra ČR – odboru prevence kriminality.

Tisk Tisk | E-mail E-mail