Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce autobusové zastávky

autor: Evžen Dvořák, vedoucí odboru ÚPIaŽP

V nejbližších dnech dojde k předání staveniště jedné z posledních investičních akcí ve městě pro tento rok, a to „Rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Komenského“ u BYTEXU. Na základě výsledků výběrového řízení se dodavatelem prací stala firma WAKOS, s.r.o., Rumburk, kterou čeká, při složitých podmínkách výstavby, úkol dokončit stavbu do 15.11.2000. Dle projektové dokumentace zpracované DK atelierem Rumburk je v rekonstruovaném objektu pojatém v lužickém stylu řešeno bezbariérové sociální zařízení pro cestující, provozovna občerstvení a trafika s krytou čekárnou s telefonním automatem. Po dobu rekonstrukce stavby bude od 25.9.2000 do dokončení akce zrušen provoz autobusové zastávky u BYTEXU. Přes jednání s Dopravním inspektorátem České policie v Děčíně se nepodařilo realizovat náhradní nástupiště a výstup cestujících přijíždějících do Rumburka na parkovišti u Bytexu v ul. Komenského ani u gymnázia, a proto bude po dobu rekonstrukce nástupní a výstupní stanicí pouze autobusové nádraží (u ČD).

Po dokončení stavby město Rumburk získá na strategickém místě vjezdu do města objekt, který přispěje podstatně ke zlepšení poskytovaných služeb v hromadné dopravě.

rn1607_0
Tisk Tisk | E-mail E-mail