Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zasedání městského zastupitelstva

autor: rd

Dnes, 21. září 2000 od 15.30 hodin, probíhá v sále Městské knihovny v Rumburku 17. zasedání městského zastupitelstva, které má na programu jednání následující body:

 1. Zahájení
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti městské rady od 16. zasedání městského zastupitelstva
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání městského zastupitelstva
 5. Dotazy, připomínky a podněty členů MZ a MR
 6. Majetkové záležitosti města
 7. Ekonomické záležitosti města
  a) přehled plnění příjmů a výdajů a stavu majetku za účetní období k 30.6.2000
  b) přehled o plnění rozpočtu k 31.8.2000
  c) návrh přijetí dotace ze stát. rozpočtu „Severozápadní Čechy“
  d) návrh nabytí 6 ks akcií Severočeské plynárenské a.s.
 8. Návrh smlouvy o sdružení ve věci výstavby nájemních bytů
 9. Návrh na zrušení OZV ze dne 1.3.1995 o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz městských jeslí
 10. Informace o nástupu žáků do 1. tříd ZŠ a sdružení prostředků na dofinancování neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Starokřečanská
 11. Informace o jednání se společností UNIONHILFWERK ve věci podpory Dětského domova v Rumburku
 12. Zpráva o činnosti K-centra v Rumburku
 13. Diskuze
Tisk Tisk | E-mail E-mail