Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace k odškodnění občanů ČR

autor: Ing. Marie Kudlová, Minist. práce a soc. věcí ČR

za nucené práce a jiné majetkové újmy utrpěné v období II. světové války.

Na základě vyžádaných informací od Ministerstva zahraničních věcí ČR, které je garantem předmětné záležitosti, dotazníky k odškodnění budou rozesílány na adresy jednotlivých občanů, kteří se již přihlásili o odškodnění. Dne 20. září 2000 se uskuteční (informace již po uzávěrce) v Berlíně schválení autorizační doložky mezinárodním výborem pro odškodnění jednotně pro všechny státy, které jsou účastny tohoto odškodnění. Po tomto datu budou dotazníky expedovány poštou pro všechny občany, kteří se již přihlásili k odškodnění. U občanů, kteří tak ještě neučinili, rozešle Ministerstvo zahraničních věcí ČR dotazníky na jednotlivé referáty sociálních věcí okresních úřadů, kde si je občané mohou následně vyzvednout.

Tisk Tisk | E-mail E-mail