Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stručně ze 17. zasedání MZ

autor: SV.

V Rumburku se ve čtvrtek 21. září 2000 uskutečnilo 17. zasedání městského zastupitelstva. Do již tak náročného 13bodového programu si zastupitelstvo odsouhlasilo další dva body, přičemž došlo k celkového přeskupení pořadu jednání. Po bodech obvyklých následovala zpráva o činnosti rumburského K-centra, kterou přednesla jeho vedoucí sl. Zuzana Malcherová. Dále zastupitelé vyslechli informace o jednání s německou společností Unionhilf-werk z Drážďan, která hodlá podporovat Dětský domov v Rumburku. V rámci ekonomických záležitostí přednesl p. Darek Šváb přehled plnění rozpočtu k 31. srpnu 2000 a dále městské zastupitelstvo schválilo návrh na nabytí 13 kusů akcií Severočeské plynárenské, a.s., do majetku města Rumburk. Pan Šváb informoval MZ o plánované výstavbě 2 objektů po 15 bytových jednotkách v Luční ulici. Jedná se o třípodlažní objekty s vestavěným podkrovím a mansardovou střechou, uvažuje se o bytech velikosti 1+1 a 1+2 pro mladé rodiny. Na této akci se bude podílet spoluinvestor, se kterým by město mělo založit družstvo.

Nově zařazeným bodem byl návrh na vystoupení města Rumburk ze společnosti TEPLO Rumburk. Pan Šváb konstatoval, že tato společnost není stabilní a potýká se s výraznou ztrátou (ke konci tohoto roku by měla být ve výši cca 3 mil. Kč). Dále podotkl, že pozice společníka a zároveň odběratele je pro město silně nevýhodná. Po dlouhé diskuzi zastupitelstvo návrh schválilo.

Tisk Tisk | E-mail E-mail