Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sběrný dvůr

autor: SV.

Věčné problémy „kam s ním“, tedy s tím odpadem, který se např. nevejde do kontejneru anebo tam dokonce nepatří (jako např. nebezpečný odpad), mají velmi prosté řešení. Přestože Rumburské noviny na svých stránkách již několikrát upozorňovaly na možnost ukládání odpadu ve sběrném dvoře v Královské ulici (areál TS), vršící se odpady na různých místech vyžadují opětovné zveřejnění.

Provoz sběrného dvora v Královské ulici:

  • každý den od 6.00 do 18.00 hod. (doba je omezena soumrakem)
  • občané, kteří si platí odvoz směsného komunálního odpadu (popelnice, kontejnery, pytle), mají ukládání odpadu ve sběrném dvoře ZDARMA
  • ukládat lze:
    - nebezpečný komunální odpad (autobaterie, suché články, plechovky od barev, televize, lednice, pesticidy, ředidla, oleje, kyseliny, louhy atd.)
    - ostatní komunální odpad (pneumatiky, objemný odpad, např. nábytek apod.)
    - stavební suť – pouze drobnou, za větší stav. suť 9,- Kč/100 kg.

Uložení odpadu do sběrného dvora má pouze jednu podmínku, a to předložení průkazu totožnosti, který je nutný k ověření, zda je občan skutečně plátcem za odvoz směsného komunálního odpadu.

Sběrný dvůr slouží také pro podnikatele v rámci nebezpečného odpadu, ovšem za úhradu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail