Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Matrika v Rumburku po změnách

autor: A. Jánská, matrika MěÚ Rumburk

Matriční obvod Rumburk v současné době zahrnuje i obce Jiříkov a Staré Křečany a na úseku změny příjmení sem byla přenesena působnost i pro Doubici a Krásnou Lípu. Z tohoto je patrné, že matriční činnost je vykonávána nejen pro občany našeho města, ale i pro širší okolí.

Od 1. července tohoto roku byla na matriku převedena i agenda občanských průkazů a pasů. Od tohoto data bylo přijato 246 žádostí o vydání cestovního pasu, 436 žádostí o výdej občanského průkazu a vydáno bylo 237 pasů a 301 občanských průkazů. Současně bylo vydáno 49 pasů pilně (tj. ve zkrácené lhůtě). V roce 1999 byla v Rumburku zřízena porodnice a na území města se rodí přibližně 50 dětí měsíčně. Na zdejší matrice je ve značné míře také využíváno ověřování listin a podpisů – v průběhu roku se jedná až o 10 tisíc ověření.

V listopadu bude otevřena nově zrekonstruovaná obřadní síň, což jistě ocení zejména mladší část občanů našeho města. Uzavření manželství je jedním z nejhezčích okamžiků života, a proto by měl mít tento obřad i důstojné prostředí. Nákladem 500 tis. Kč na rekonstrukci a vybavení se podařilo ve městě vytvořit velmi pěknou obřadní síň, ve které by mohlo být (tak jako dříve) uzavíráno až 80 sňatků za rok.

V našem městě je věnována pozornost i starším spoluobčanům. Aktiv pro občanské záležitosti při matričním oddělení sleduje životní výročí, zasílá blahopřání od 60 let, od 80 let navštěvuje jubilanty a 1x ročně organizuje Den seniorů.

Městský úřad v Rumburku rozšířil na matrice úřední hodiny ještě o pátek od 8 do 11 hod. z důvodu plynulého vyřizování žádostí občanů o vydání OP a cestovních dokladů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail