Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení

autor: odbor ŠKaSV

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dnem 1.4.2000 městská rada svým usnesením č. 1321/2000 ze dne 18.10.2000 jmenovala komisi pro výkon sociálně-právní ochrany dětí na teritoriu města Rumburk. Činnost komise je zaměřena na zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině a další jeho práva. Dále zahrnuje činnost komise také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Komise nenahrazuje práva a povinnosti rodičů plynoucí z jejich rodičovské zodpovědnosti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail