Oznámení

Tištěné noviny 19/2000 | 2. 11. 2000 | Nezařazené

autor: odbor ŠKaSV

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dnem 1.4.2000 městská rada svým usnesením č. 1321/2000 ze dne 18.10.2000 jmenovala komisi pro výkon sociálně-právní ochrany dětí na teritoriu města Rumburk. Činnost komise je zaměřena na zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině a další jeho práva. Dále zahrnuje činnost komise také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Komise nenahrazuje práva a povinnosti rodičů plynoucí z jejich rodičovské zodpovědnosti.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/11/02/oznameni-3/