Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

OZNÁMENÍ

autor: Jan Sembdner, starosta města

o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta Města Rumburk podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

oznamuje

 1. Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem se uskuteční dne 12. listopadu 2000 od 8.00 hodin do 22.00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: ZŠ, Starokřečanská 40/8, Rumburk 3 – Dolní Křečany
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v celé místní části Rumburk 3, část Dolní Křečany, a v ul. Na Lukách a Výletní.
  ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní škola, U nemocnice 5, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Krásnolipská (od mostu), na Kolonii, Polní, K. Světlé, V Podhájí, Jitřní, Slunečná, Nová, Zálužanská, Zelená, Myslivecká, U Nemocnice, Luční, Dělnická, Slepá, Lesní.
  ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Gymnázium, Komenského 10, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: tř. 9. května (od křižovatky s Jiříkovskou ul. k Dolním Křečanům), Hálkova, Nádražní, Máchova, 2. pol. armády (k mostu), Růžová, Smetanova, Jiráskova, Dvořákova, Komenského (ke gymnáziu), Sukova, Královská, Fügnerova, Mírová, Cihlářská, Žitná, Slévačská (po ul. Žitnou), Zimní, Rohová, Příkrá, Okružní, Šmilovského, U Parku, Krásnolipská (k mostu), Jiříkovská (k přejezdu).
  ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Střední zdravotnická škola, Fr. Nohy 6, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: tř. 9. května (od Lužického nám. po křižovatku Jiříkovská), Fr. Nohy, Vrchlického, Nerudova, Str. vrch, Dolní (od ul. Nerudovy po Matušovu), Horní, Purkyňova, Bezručova, Střední, Barvířská, Tyršova.
  ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Klub seniorů (dříve Klub důchodců), Kostelní 5, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Valech, Na Příkopech, Vodní, Radniční, Poštovní, Dlouhá (č.p. 197/1, 1337/2, 199/3), Palackého (od Luž. náměstí po křižovatku Na Valech), Luž. náměstí, Dobrovského nám., Komenského (č.p. 906/16, 981/18, 904/20), Pražská (od Hvězdy k Labuti), Kotvová, Krátká, Lipová, Zahradní, Pod Hvězdou.
  ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní škola, Jiříkovská ul. č.p. 69, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. 2. pol. armády (od mostu po ul. Jiříkovskou), Jiříkovská (od přejezdu po Jiříkov), Školní, Severní, Sadová, Havířská, Josefská, Osadní, Oblouková, Stepní, Novákova, Plynární, Železničářů, Kubelíkova, Dominova, Ječná, K Vysílači, Východní, Jezerní, Koperníkova.
  ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Dům kultury, ul. SNP 29, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. SNP, Palackého (od křižovatky Na Valech po V. Kováře), Střelecká, U Jiskry, Matějova, Matušova, Dolní (od Matušovy ul. po Matějovu), U Stadionu, Pekařská.
  ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: ZŠ, V. Kováře 85, Rumburk 2, část Horní Jindřichov
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Zámečnická, Malá, Pražská (od Hvězdy nahoru), St. Vodičky, Tichá, Kalná, Březová, Horská, Zadní, Větrná, Sportovní, V. Kováře, Na Pěšině, Rolnická, Na Výsluní, U Potoka, Skalní, Na Vyhlídce, Šikmá, Hraniční, Na Svahu, Dlouhá (od č.p. 198/4 po H. Jindřichov), Lovecká.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
 6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Rumburku dne 25. října 2000

Tisk Tisk | E-mail E-mail