Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová advokátka z Varnsdorfu

Můj kamarád si vzal před čtyřmi lety půjčku na podnikání od soukromé osoby. Já jsem mu tehdy ručil. Po nějaké době jsem se odstěhoval a domníval jsem se, že kamarád půjčku řádně splácí. Nyní jsem se dozvěděl, že téměř nic nezaplatil. Protože člověk, který mu půjčil, nepodal v tříleté promlčecí lhůtě žalobu u soudu, domníval jsem se, že je dluh již promlčen. Kamarád mi však řekl, že podepsal uznávací prohlášení a nyní mu prý běží nová desetiletá promlčecí doba. Musím i já za jeho dluh ručit dalších deset let?
Pravda je, že pokud by Váš kamarád podepsal uznání dluhu v souladu s § 558 občanského zákoníku, založilo by toto uznání dluhu běh nové desetileté promlčecí doby, jelikož původní promlčecí doba by se tzv. přetrhla. Pokud byl uznán dluh promlčený, je založen běh nové promlčecí doby bez ohledu na to, zda dlužník o promlčení věděl nebo ne. Pokud však jde o Vaše postavení jako ručitele, je nutno konstatovat, že v souladu s § 548 občanského zákoníku je uznání dluhu dlužníkem účinné vůči ručiteli pouze v případě, že s ním ručitel vysloví souhlas. Předpokládám, že jste žádný takový souhlas nevyslovil (zřejmě by mělo jít o písemný souhlas), a proto Vám zůstává právo vznášet námitku promlčení po uplynutí obecné promlčecí doby.

V některém z předchozích příspěvků jste psala, že pokud je sjednán nájem bytu na dobu určitou a nájemce byt užívá i po jeho skončení, musí pronajímatel podat do třiceti dnů návrh na vyklizení nemovitosti u soudu, protože jinak dojde k obnovení původní nájemní smlouvy na rok, popř. na kratší dobu, pokud byl původně nájem bytu sjednán na dobu kratší než rok. Jak to je v případě pronájmu nebytových prostor?
Výše uvedenou problematiku upravuje § 676 občanského zákoníku a jedná se o tzv. nevyvratitelnou právní domněnku konkludentního obnovení nájmu. Toto ustanovení má obecný charakter a platí jak pro nájem bytu, tak např. pro nájem nebytových prostor.

Tisk Tisk | E-mail E-mail