Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Euroregion Nisa má další novou knihovnu

autor: Josef Eder

rn2108_0 „Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření nové budovy Státní vědecké knihovny a synagogy v Liberci.“ Tato pozvánka se objevila na stolech pěti reprezentantů Šluknovského výběžku, kteří se tohoto slavnostního otevření účastnili. Nezbytnou pásku přestřihli ministr kultury ČR Pavel Dostál a Ralf Dreyer z Evropské unie. Mgr. Věra Vohlídalová, ředitelka knihovny, neskrývala svou radost a spokojenost, že tato stavba, nazývaná též stavbou smíření, byla po různých peripetiích dohotovena. O stavební a vybavovací náklady se podělili Česká republika, německá vláda, Evropská unie a Česko-německý fond budoucnosti. Knihovna spolu s židovskou modlitebnou stojí na místě bývalé liberecké židovské synagogy, která byla v roce 1938 vypálena nacisty. To, že se na tomto místě budu opět po šedesáti dvou letech scházet lidé různých ras, náboženských vyznání a politického přesvědčení, je symbolem obrovské síly ducha, tolerance a vstřícnosti. I v tomto myšlení pokračovala následující den, 10. listopadu t.r., mezinárodní konference knihoven za účasti i naší ředitelky městské knihovny.

V současné době se začínají plnit moderní liberecké knihovny 230 tisíci volně přístupných knih, které budou nabídnuty široké veřejnosti od začátku roku 2001. Roční provoz této monumentální stavby příštího tisíciletí bude ze strany státu sanován 34 miliony Kč. Po naší rumburské knihovně je to v posledních deseti letech druhá nově postavená knihovna v severních Čechách.

Tisk Tisk | E-mail E-mail