Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva ke zveřejnění

autor: Iva Štefáčková, ved. odboru ŠKaSV MěÚ Rumburk

Upozorňujeme zájemce o uveřejňování měsíčních přehledů kulturních, společenských, církevních a jiných společenských akcí a výstav pořádaných v Rumburku na možnost uveřejnění souhrnného letáku vkládaného do Rumburských novin. Všichni zájemci mohou zasílat přehled svých akcí na další měsíc vždy do 14. dne v běžném měsíci. První lednové akce roku 2001 zašlete písemně na adresu redakce Rumburských novin nebo sdělte telefonicky do redakce RN – pí Svobodová, tel.: 33 25 24 nebo na odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ – pí Štefáčková, tel.: 33 23 95 do 14. prosince 2000. Vždy uveďte pořadatele akce, cenu vstupného, datum, hodinu a místo konání akce.

Tisk Tisk | E-mail E-mail