Výzva ke zveřejnění

Tištěné noviny 21/2000 | 30. 11. 2000 | Nezařazené

autor: Iva Štefáčková, ved. odboru ŠKaSV MěÚ Rumburk

Upozorňujeme zájemce o uveřejňování měsíčních přehledů kulturních, společenských, církevních a jiných společenských akcí a výstav pořádaných v Rumburku na možnost uveřejnění souhrnného letáku vkládaného do Rumburských novin. Všichni zájemci mohou zasílat přehled svých akcí na další měsíc vždy do 14. dne v běžném měsíci. První lednové akce roku 2001 zašlete písemně na adresu redakce Rumburských novin nebo sdělte telefonicky do redakce RN – pí Svobodová, tel.: 33 25 24 nebo na odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ – pí Štefáčková, tel.: 33 23 95 do 14. prosince 2000. Vždy uveďte pořadatele akce, cenu vstupného, datum, hodinu a místo konání akce.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/11/30/vyzva-ke-zverejneni/