Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co se děje na rumburském gymnáziu?

autor: Mgr. Boris Stojaník

rn2207 Ačkoliv termín odevzdání přihlášek na střední školy končí až v březnu, snaží se již teď vedení škol seznámit potencionální zájemce o studium a jejich rodiče s děním na těchto školách. Tento článek Vám chce přiblížit dění na rumburské gymnáziu, které patří mezi nejstarší školy v našem regionu a které si už v roce 2006 připomene 100 let od svého založení.

V současné době zde studuje více než 400 studentů a jejich výuku zabezpečuje 33 aprobovaných pedagogů. Studenti si mohou vybrat některý ze čtyř cizích jazyků angličtina, němčina, francouzština a latina), na výuce živých jazyků (všechny kromě latiny) se podílejí i rodilí mluvčí. Jazykové znalosti němčiny si mohou studenti prohloubit v rámci studentských výměn s gymnázii v Sulzbachu-Rosenbergu a Sebnitz.

Další zajímavostí je volný přístup na Internet v rámci výuky i v odpoledních hodinách (internetové kluby) pro všechny studenty gymnázia bez jakýchkoliv poplatků. Škola také letos připravuje zájemce o získání osvědčení ECDL (certifikát počítačové gramotnosti uznávaný v zemích EU), tzv. řidičák na počítače. První skupina již má část přezkoušení (konalo se koncem listopadu v Praze) za sebou. Studenti však mohou svůj zájem a vědomosti uplatnit i při řešení nejrůznějších olympiád (jazykové, matematické, chemické, fyzikální, dějepisné aj.), při SOČ (středoškolské odborné činnosti), recitačních či literárních soutěžích. V posledních letech dosáhli někteří účastníci úspěchů i v regionálním či celostátním kole soutěží.

I sportovně zaměřeným jedincům poskytuje škola možnost uplatnit individuální dovednosti účastí na nejrůznějších sportovních akcích. Od letošního roku je studentům k dispozici v době výuky i mimo ni nová posilovna. V červnu roku 2001 by měla být realizována výstavba víceúčelového hřiště v areálu školy.

Součástí výuky jsou i sportovní kurzy: pro sekundy, kvinty a studenty prvního ročníku čtyřletého gymnázia lyžařský, pro septimy a studenty třetího ročníku čtyřletého studia sportovně – turistický ve Slovinsku.

Kromě těchto aktivit mohou také studenti v odpoledních hodinách navštěvovat kroužek odbíjené.

Z dalších aktivit můžeme pro humanitně orientované studenty připomenout týdenní dějepisnou a zeměpisnou exkurzi, která se koná vždy v měsíci červnu ve středních Čechách (Karlštejnsko).

Exkurze probíhají i v rámci jiných předmětů. Počátkem listopadu se uskutečnila z iniciativy samotných studentů exkurze v Osvětimi. Při gymnáziu dále působí dva pěvecké sbory – Capella Adjuvantes a Adjuvaťata.

V březnu 2000 byla vytvořena Rada školy, která umožňuje rodičům i studentům podílet se na vedení školy.

Pro všechny zájemce o studium i jejich rodiče připravuje vedení školy na 19.12.2000 „Den otevřených dveří“. Další informace je také možno získat na webových stránkách školy na adrese http://gym.rumburk.cz.

Vzhledem k připravovanému novému pojetí maturit všeobecně zaměřená škola, jako je gymnázium, lépe splňuje požadavky pro přípravu maturanta na tzv. státní maturitu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail