Rozšířená separace odpadu

Tištěné noviny 22/2000 | 14. 12. 2000 | Nezařazené

autor: SV.

Rada města Rumburk na své 60. schůzi jednala mimo jiné o realizaci sběru separovaného odpadu v rozšířené formě, t.j. kromě PET lahví též kartonu TETRA PACK a dále směsného papíru. Na základě rozhodnutí rady města – usnesení č. 1381/2000, bude realizace v této rozšířené formě separace odpadu probíhat od 1.1.2001.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2000/12/14/rozsirena-separace-odpadu/