Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Databáze neplatných občanských průkazů na webových stránkách ministerstva vnitra v plném rozsahu

autor: Bc. Gabriela Bártíková

Od října 2000 probíhal zkušební provoz databáze neplatných občanských průkazů, kde si uživatelé internetových stánek mohou ověřit podle čísla konkrétního občanského průkazu, zda se v databázi neplatných občanských průkazů nachází. Tato databáze je od počátku roku 2001 provozována v plném rozsahu na webových stránkách ministerstva vnitra.

Po velmi dobrých zkušenostech s využíváním databáze „Pátrání po motorových vozidlech“, která vyvolala u veřejnosti velice příznivý ohlas, což lze doložit vysokou návštěvností webových stránek ministerstva vnitra, zveřejňujeme databázi neplatných dokladů, která by měla omezit případné zneužití neplatných dokladů, se zárukou zachování osobních dat z těchto dokladů. Tato databáze by měla být vhodným pomocníkem pro peněžní ústavy, půjčovny, hotely a všechny instituce, kde je nutné předložit občanský průkaz.

Databáze neplatných občanských průkazů se skládá ze dvou částí, tzv. statické části a dynamické části. Statická část obsahuje přes 6 mil. záznamů, které by měly zahrnovat veškeré neplatné doklady, které byly do systému zavedeny v období let 1991 až únor 2000. Tato databáze pořízená i z archivních dat se již nebude měnit. Druhá část – dynamická je součástí nového systému evidence OP, který byl spuštěn v únoru r. 2000 a provádí při vydání či změně OP důsledné kontroly, jak bylo naloženo s původním dokladem. Zároveň tento systém eviduje všechny nahlášené ztráty či odcizení OP (i když dosud nebyl vydán nový doklad). Od ukončení převodu by se veškeré nahlášené změny (ztráty, odcizení atd.) měly na Internetu objevit do 24 hodin od zavedení do systému. Centrum evidence OP se aktualizuje ON-LINE a na webových stránkách se aktualizuje 1x denně. Rychlost je ovšem závislá na tom, kdy pověřený pracovník OkÚ, magistrátu nebo obecní úřad pověřený vedením matrik událost do systému skutečně zavede.

V případě, že vámi nahlášená ztráta či odcizení (v r. 2000) není v systému, obraťte se na příslušný OkÚ, magistrát anebo na obecní úřad pověřený vedením matrik, aby zkontroloval, zda tato skutečnost byla v systému vyznačena. V systému nemusí být občanský průkaz nahlášený hlavně před rokem 1995, neboť příslušný OP mohl být nalezen a skartován a nemusel se do systému vůbec dostat. Ministerstvo vnitra nemůže garantovat 100% úplnost databáze, neboť některé údaje se pořizovaly z manuálních evidencí. Databáze neplatných občanských průkazů má pouze informativní charakter. Ministerstvo vnitra neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených údajů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail