Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace pro základní školy

autor: Bc. Gabriela Bártíková

Soutěž pro děti základních škol „Jak to vidím JÁ“

Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR připravil pro tento školní rok pro děti základních škol soutěž, jejímž cílem je napomoci prevenci sociálně patologických jevů, které ohrožují děti všech věkových kategorií. Jednotlivé okruhy, které byly zvoleny, plně korespondují s Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 29.srpna 2000, a vycházejí tak vstříc všem pedagogům na základních školách. Záštitu nad celým projektem převzal ministr vnitra Stanislav Gross.

Projekt bude probíhat od 2.1.2001 do 30.5.2001. Každý měsíc bude vyhlášeno jedno téma, které je vždy zaměřeno na jednotlivé jevy ohrožující bezpečnost našich dětí. Soutěž se nazývá „Jak to vidím JÁ“ a je rozdělena do dvou kategorií. První kategorie je tvořena žáky prvního stupně základních škol, druhou kategorii tvoří žáci druhého stupně základních škol.

Soutěžní témata v měsíci lednu: I. kategorie: Sám doma (jak to nemá vypadat, co nesmím…), II. kategorie: Drogy a ty (omamné látky, cigarety, alkohol, virtuální drogy – počítače, video, televize…).

Úkolem dětí je vytvoření libovolného díla na zadané téma. Zpracování zadaných okruhů témat závisí zcela na dětech, na jejich fantazii a nápadech (např. psaní, kreslení, modelování, lepení, stříhání…). Starší děti mohou také psát slohové práce – vyjádření vlastního názoru, esej, básně…

Ministr vnitra Stanislav Gross  osobně odmění nejen nejlepší díla v obou kategoriích u všech vyhlášených témat, ale vyhlašuje také zvláštní odměnu za originalitu zpracování. V rámci této akce bude probíhat také výstava nejlepších děl ze všech škol z celé republiky.

Věříme, že tento projekt bude mít na děti pozitivní dopad, neboť jsou tím nejvzácnějším a zároveň nejzranitelnějším, co naše společnost má. Na dětská díla se těšíme na adrese: Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21TP, 170 34 Praha 7 – Letná. Do rohu je nutné psát heslo: „Jak to vidím JÁ“. U každého zaslaného díla vždy  uvádějte adresu školy, telefon, jméno dítěte, věk a třídu. Doplňující informace je možné získat na naší internetové adrese: www. mvcr.cz/soutez nebo na telefonu: 02/614 32 972 – sekretariát tiskového odboru Ministerstva vnitra ČR.

Tisk Tisk | E-mail E-mail