Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nově, ale rozhodně ne lépe

Nově, ale rozhodně ne lépe<

 

autor: SV.Tak, a je to tady, vstoupili jsme do nového tisíciletí. Mnozí z nás s novými předsevzetími, jiní bez nich, ale s novým elánem a někteří jen se změnou jedné číslice v datu. Ovšem některé novoty, související se změnami zákonů, nás již v úvodu roku nemile překvapily. Jedná se např. o změny úředních či provozních hodin.

Naprosto a jednoznačně negativní ohlas vyvolaly změny provozních hodin na České poště v našem městě. Do naší redakce se ozvala celá řada občanů, kteří chtěli v sobotu 30.12.2000 uhradit své závazky, ale narazili po 10. hodině na zavřené dveře, ale i podnikatelů, kteří např. odvádějí tržby na poště. Nové provozní hodiny se v podstatě (z pohledu občanů) dají nazvat omezením provozu. Domnívám se, že to, aby pošta v jedenáctitisícovém městě byla otevřena až od 8.30 hodin a pouze do 17.00 hodin, rozhodně nevypadá na zkvalitnění a rozšíření služeb.

Já jen doufám, že Česká pošta nepřistoupí ke zkvalitnění svých služeb v našem městě takovým způsobem jako Český Telecom, který svou pobočku zcela zrušil, ale o tom jsme již v Rumburských novinách psali.

 

Odpověď
Věc: Zaslaný článek

Reagujeme tímto na zaslaný článek a zasíláme naše následující vyjádření:

Úvodem musíme uvést, že Česká pošta, s.p., hospodaří a podniká tak jako každý jiný subjekt. Není rozpočtovou organizací, jak se ještě mnozí domnívají, tj. není placena daňovým poplatníkem ze státního rozpočtu, ale řádně daněmi přispívá do státního rozpočtu, a tím se podílí na financování státu. Při rozhodování o době hodin pro veřejnost pošt vycházíme z následujících zásad:

a) přiměřeným způsobem přihlížíme k výši poptávky po základních poštovních službách ze strany těch, kteří se zdržují během dne v místech, pro která pošta zajišťuje dostupnost;

b) čas, který si podání a dodání vyžaduje, nesmí být neúměrně prodlužován.

Otevírací doba pošt v lokalitách do 20000 obyvatel je běžně do 17.00 hodin. Pošta Rumburk poskytuje veškeré poštovní služby v pracovních dnech včetně sobot. Poptávka po těchto službách je v této lokalitě v porovnání s obdobnými lokalitami ani ne průměrná. Nelze prozatím předpokládat, že bychom tyto služby na poště Rumburk zajišťovali s více pracovníky. Poslední změnu hodin pro veřejnost si vyžádala změna zákoníku práce od 1. ledna 2001.

Co se týče zkrácení hodin pro veřejnost v sobotu dne 30.11.2000 o jednu hodinu, toto opatření si vyžádala mimořádná finanční inventura. Veřejnost byla o tomto informovaná vývěskou na poště a v době do 10.00 hodin byla dána možnost využít veškeré služby pošty.

S pozdravem
Ing. Peter Vaško, ředitel Obvodu Nový Bor

Tisk Tisk | E-mail E-mail