Poradenství ČOI

Tištěné noviny 01/2001 | 18. 1. 2001 | Nezařazené

autor: rd

V I. pololetí roku 2001 bude ČOI zajišťovat činnost informačně poradenského střediska při MěÚ Rumburk (resp. při živnostenském úřadu) a poskytovat rady a informace spotřebitelům, drobným a středním podnikatelům, a to v následujících termínech a době:

9.00 – 15.00 hodin středa (1x za 3 týdny) 24.1., 14.2., 7.3., 28.3., 18.4., 9.5., 30.5., 20.6., 11.7.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/01/18/poradenstvi-coi/