Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Máme sedmnáctiletého syna, se kterým máme v poslední době vážné problémy. „Chytl“ se nějaké vandalské party, která poškozuje domy, autobusové zastávky atp. Vůbec nás neposlouchá, prostě si s ním nevíme rady. Někdo mi říkal, že jako rodiče  odpovídáme za škodu, kterou  naše dítě způsobí. Musíme skutečně poškozeným nahradit veškerou škodu, kterou jim syn za pomoci svých „kamarádů“ způsobí?

V souladu s ustanovením § 422 občanského zákoníku nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Dále je zde uvedeno, že společně a nerozdílně s ním odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled, přičemž podle odst. 2) výše uvedeného ustanovení se této své odpovědnosti zprostí pouze v případě, že prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Jak vyplývá z výše uvedeného, nejprve je třeba v každém konkrétním případě zvážit, jak dalece byl nezletilý schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky – tedy jaká je rozumová schopnost konkrétní nezletilé osoby. Osobou povinnou vykonávat dohled nad nezletilým jsou zejména rodiče (popř. osvojitelé, pěstouni, poručník apod.), ale přechodný dohled zajišťují také např. mateřské školy, školy, družiny či zdravotnická zařízení.

Jisté tedy je, že by u Vás, jako rodičů, připadala v úvahu odpovědnost za škodu, kterou způsobí Váš nezletilý syn. Této své odpovědnosti se však, jak je uvedeno výše, můžete zprostit, pokud prokážete, že jste nezanedbali náležitý dohled nad Vaším synem. Vykonáváním náležitého dohledu rozhodně není míněna kontrola Vašeho syna na každém jeho kroku. Takováto kontrola by prakticky ani nebyla možná, a proto bude brán v úvahu nejen věk Vašeho nezletilého syna, ale také jeho celkové chování a povahové vlastnosti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail