Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

A co „zbytek bez odpadů“?

autor: SV.

Teprve v zimě si můžeme uvědomit, jak je příroda milosrdná v měsících, kdy jsou stromy zelené a vůbec vše roste a bují. Z tohoto úvodu by se dalo usuzovat, že pokračování tohoto článku bude poetické, ale opak je pravdou. Stromy a keře jsou bez listí, sněhu letos také moc nepadalo, a tak je o to více vidět, jak mnozí z nás hospodaří s odpadem.

Dá se říci, že většina považuje za samozřejmost platit si likvidaci komunálního odpadu, ovšem ten zbytek využívá jakýchkoli možností, jak se ho prostě zbavit. A tak například za svoz odpadu z košů ve městě jsme v loňském roce uhradili (dá se říci „z kapes nás všech“) cca 176 tis. Kč, ale to včetně komunálního odpadu, který tam „uklidil“ ten zmíněný „zbytek občanů, který tvrdí, že komunální odpad nemá“. Ale protože se některý odpad do městských košů nedá odložit, tak ho jednoduše „uklidíme“ na veřejné prostranství, však on se o něj už někdo postará. Samozřejmě, ale opět za peníze nás všech (loňské úklidy veřejného prostranství jsme pořídili za 133 tis. Kč).

Mnozí občané, a v tomto je vidět pozitivní posun, využívají možnosti uložení odpadu do sběrného dvora v Technických službách, s.r.o., Rumburk, což mají ti, kteří si platí likvidaci komunálního odpadu, zdarma. Zde je možné odložit odpad nebezpečný, komunální, stavební atd., ale především odpad objemný, který rozhodně nepatří do odpadových nádob. Pro zajímavost uvádím částku, kolik město zaplatilo v loňském roce za likvidaci odpadů, je to 1 mil. 291 tis. Kč!!! Pokud bychom tedy byli „alespoň trochu pořádnější“, mohli bychom mít třeba nový povrch komunikace, chodníku nebo jinou potřebnou věc. Nesmíme také zapomenout, že na úklidu se podílejí rovněž pracovníci VPP, přičemž i jejich činnost je financována.

Nebylo by od věci zamyslet se nad nakládáním s odpadem, protože v tomto případě nejde jen o vynaložené peníze na jeho úklid a likvidaci, ale především jde o nás a naše životní prostředí, ve kterém žijeme my všichni, tedy i ten „bezodpadový zbytek“.

Tisk Tisk | E-mail E-mail