Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak dál s ekologií v našem městě?

autor: Ing. Mráz Vlastimil, úsek ŽP MěÚ Rumburk

Stejně jako v loňském roce jsme se zabývali na stránkách RN aktuální problematikou životního prostředí, tak i v letošním roce chceme v nastoupené cestě pokračovat. Je dobré připomenout, že naši rybáři v měsíci listopadu provedli opětovné vyčištění Mandavy od komunálního odpadu. Je však smutné, že za tři týdny jsme mohli vidět v této řece staré pneumatiky, kusy polystyrénu a další „zboží“. Celá práce je vlastně takové „Perpetum mobile“, ovšem nemůžeme v této činnosti přestat, neboť život ryb a dalších živočichů je na čistotě vody přímo závislý. Je pravdou, že vynaložené prostředky a práce by bylo možno lépe využít v jiné oblasti zlepšování životního prostředí.

Mnozí si jistě všimli, že ve městě ubylo značné množství divokých holubů. Jejich trus totiž poškozoval střešní krytinu, okapové žlaby a kamenné sochy. Jejich odchyt a následné utracení pod odborným dozorem provedla firma TOMAN – Služby DDD ze Žamberku. Podařilo se odchytit od počátku října do poloviny prosince celkem 475 jedinců. Po vyhodnocení této akce bude město pokračovat v tomto směru i v roce 2001. Také je dobré vědět, že město v loňském roce zabezpečilo plošnou deratizaci zejména v ulicích Pražská, Dělnická a Kalná. Výskyt obtížných hlodavců totiž zvyšuje riziko chorobné nákazy.

V letošním roce bychom chtěli dále pokračovat v besedách o ekologii na základních školách. K původním třem školám ještě přistoupí další, a to základní škola v Dolních Křečanech, kde děti budou shromažďovat staré monočlánky, papírové obaly od nápojů a PET lahve. Ani staré černé skládky neujdou naší pozornosti a v letošním roce se soustředíme na bývalou skládku v Horním Jindřichově. Protože 31. března končí období vegetačního klidu u většiny stromů, je nutné provést ořez větví, případně kácení tam, kde je to nutné. Nesmíme zapomínat na ošetření řezných ran přípravkem LATEX nebo HERBOL.

Jsme si vědomi, že bez podpory našich občanů bychom nemohli úspěšně plnit úkoly na úseku životního prostředí. A proto spoléháme na tuto podporu i v letošním roce.

Tisk Tisk | E-mail E-mail