Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Literární soutěž „Drápanda 2001″

autor: rd

Město Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf a Úsek venkovských knihoven Městské knihovny Děčín – detašované pracoviště Varnsdorf vyhlašují 4. ročník literární soutěže pro děti „Drápanda 2001″. Soutěž probíhá pod záštitou Obce spisovatelů Praha.

Podmínky soutěže:

  1. Soutěž je určena dětem ve věku 10 – 15 let, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 10 – 12 let a 13 – 15 let.
  2. Kolektivní práce nebudou do soutěže přijímány.
  3. Tematika příspěvků je libovolná. Příspěvek musí být původní, dosud nepublikovaný. Příspěvek nesmí být delší než 3 strany formátu A4 a musí být čitelný.
  4. Na zvláštní papír uvede soutěžící tyto údaje: jméno, příjmení, rok narození, bydliště, školu a třídu.
  5. Obálku se soutěžními příspěvky a osobními údaji je nutné doručit nejpozději do 2. dubna 2001 (platí razítko pošty) na adresu: Městská knihovna, ul. Legií 2574, 407 47 Varnsdorf.
  6. Příspěvky, které nebudou vyhovovat stanoveným podmínkám nebo budou odevzdány po termínu, nebudou do soutěže zařazeny.
  7. Převzetím soutěžní práce získávají pořadatelé souhlas autora na případné zveřejnění příspěvku bez nároku na autorský honorář.
  8. Všichni účastníci soutěže budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, kde budou oceněným autorům předány hodnotné věcné ceny.

Kalendář soutěže:
Vyhlášení soutěže: leden 2001
Uzávěrka: 2. dubna 2001
Vyhlášení výsledků: 9. června 2001
Vydání sborníku vybraných prací: prosinec 2001

Tisk Tisk | E-mail E-mail