Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Pronajímatel nám bez upozornění přerušil na 14 dnů dodávku teplé vody. Předpokládám, že máme nárok na slevu z úhrad za služby. Mohli bychom požadovat také slevu z nájemného?
V souladu s § 698 odst. 3 občanského zákoníku má nájemce právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (resp. z úhrady za služby), pokud je pronajímatel řádně a včas neposkytuje. Správně tedy předpokládáte, že máte, vzhledem k přerušení dodávky teplé vody, právo na tuto slevu. Jestliže však nedojde mezi Vámi a pronajímatelem k dohodě o výši slevy, budete se muset obrátit na soud, který rozhodne o otázce její přiměřenosti. Pokud jde o možnou slevu z nájemného, s touto je počítáno v odst. 1 § 698 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu nebo byla-li poskytována vadně a v důsledku toho se užívání bytu zhoršilo. Vzhledem k tomu, že přerušením dodávky teplé vody nepochybně došlo ke zhoršení užívání bytu, domnívám se, že máte právo také na tuto slevu. Obě výše uvedené slevy lze přitom, jak vyplývá z právní teorie, uplatnit souběžně, a proto tak můžete učinit i Vy.

Nový pronajímatel nám sdělil, že musíme podepsat novou nájemní smlouvu, jinak naše odmítnutí bude pokládat za porušení povinností z nájemního vztahu, které je důvodem pro výpověď z nájmu. Jak jsme však zjistili, změnil pronajímatel v novém znění nájemní smlouvy, která je jinak stejná jako ta původní, nejen údaj o pronajímateli, ale zejména údaj o době trvání nájmu, resp. má se jednat nikoliv o nájem na dobu neurčitou, ale o nájem na dobu určitou – 3 roky, což se nám samozřejmě nelíbí. Skutečně musíme novou nájemní smlouvu podepsat?
Nikoliv, jak jsem již v některém z předchozích příspěvků odpovídala, nejste povinni podepsat nový návrh či nové znění nájemní smlouvy v případě, že je pro Vás oproti původní nájemní smlouvě nevýhodnější, což v tomto případě jistě je. Ze zákona přecházejí veškerá práva a povinnosti původního pronajímatele na nového pronajímatele. Pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou na nových podmínkách, resp. nedojde k uzavření nové nájemní smlouvy, platí stále smlouva původní.

Tisk Tisk | E-mail E-mail