Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Soutěž „Jak to vidím JÁ“ pokračuje

autor: uveden níže

Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR připravil pro tento školní rok pro děti základních škol soutěž, jejímž cílem je napomoci prevenci sociálně patologických jevů, které ohrožují děti všech věkových kategorií. Projekt probíhá od 2. ledna do 30. května 2001. Každý měsíc je vyhlášeno jedno téma, které je vždy zaměřeno na jednotlivé jevy ohrožující bezpečnost našich dětí. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První kategorie je tvořena žáky prvního stupně základních škol, druhou kategorii tvoří žáci druhého stupně základních škol. Po lednových tématech „Sám doma“ a „Drogy“ se vyhlašují na měsíc únor nová soutěžní témata:

I. kategorie: Co všechno nepatří na dětské hřiště,
II. kategorie: Šikana (např. Co si představuješ pod tímto názvem?; Setkal/a jsi se s šikanováním osobně?; Jak bojuješ proti šikanování?…)

Úkolem dětí je vytvoření libovolného díla na zadané téma. Zpracování zadaných okruhů témat závisí zcela na dětech, na jejich fantazii a nápadech (např. psaní, kreslení, modelování, lepení, stříhání). Starší děti mohou také psát slohové práce – vyjádření vlastního názoru, esej, básně atd. Ministr vnitra Stanislav Gross osobně odmění nejen nejlepší díla v obou kategoriích u všech vyhlášených témat, ale vyhlašuje také zvláštní odměnu za originalitu zpracování. V rámci této akce bude probíhat také výstava nejlepších děl ze všech škol z celé republiky.

Věříme, že tento projekt bude mít na děti pozitivní dopad, neboť jsou tím nejvzácnějším a zároveň nejzranitelnějším, co naše společnost má. Na dětská díla se těšíme na adrese: Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21TP, 170 34 Praha 7 – Letná. Do rohu je nutné psát heslo: „Jak to vidím JÁ“. U každého zaslaného díla vždy uvádějte adresu školy, telefon, jméno dítěte, věk a třídu. Doplňující informace je možné získat na naší internetové adrese: www.mvcr.cz nebo na telefonu: 02/61 43 29 72 – sekretariát tiskového odboru Ministerstva vnitra ČR.

vybráno z tiskové zprávy
Gabriely Bártíkové, tiskové mluvčí Ministerstva vnitra ČR

Tisk Tisk | E-mail E-mail