Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: vybrala SV.

Nejvýznamnějším kulturním prostředím jsou dnes elektronická média, především televize. Působí Evropská unie nějak v této oblasti?
Ano. V roce 1989 byla přijata Úmluva Rady Evropy nazvaná „Televize bez hranic“, jejímž cílem je podpořit evropskou tvorbu. Evropská unie přijala obdobnou směrnici, která má mimo jiné umožnit volné vysílání audiovizuálních programů v rámci zemí Unie tak, aby žádný členský stát nemohl zakázat příjem televizních pořadů jiného státu EU. Směrnice obsahuje ustanovení o televizní reklamě, teleshoppingu, sponzorování pořadů, ale i o ochraně dětí a mládeže a veřejného pořádku.

Orgány Evropské unie prý vnutily národním televizním stanicím povinnost, aby minimálně polovinu vysílacího času věnovaly evropským filmům a jiným pořadům vyrobeným v zemích Evropská unie. Je to pravda?
Zmíněné „kvotační“ pravidlo je skutečně součástí směrnice „Televize bez hranic“, přitom kvóty mají být uplatňovány všude tam, kde je to proveditelné. Bylo přijato právě na podporu evropské a nezávislé tvorby. K tomuto účelu poskytuje Evropská unie navíc i finanční prostředky z programu Media, kterého se však Česká republika zatím neúčastní. Kvotační pravidlo bude muset po vstupu do EU platit i pro české televizní stanice.

Má Evropská unie nějaký jednotný úřední jazyk?
Ne. Evropská unie žádný jednotný jazyk nemá. Jsou ale tzv. pracovní jazyky – angličtina a francouzština. Všechny oficiální dokumenty však musí být překládány do jedenácti oficiálních jazyků členských zemí – vedle již uvedených dvou jsou to dále němčina, dánština, holandština, řečtina, italština, portugalština, španělština, finština a švédština. Ve všech těchto jazycích musí být dokumenty zveřejňovány. Oficiální mezivládní setkání (i jednání EP) jsou tlumočena do a ze všech jedenácti jazyků.

Tisk Tisk | E-mail E-mail