Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oběti nacistického bezpráví!

Oběti nacistického bezpráví!

 

autor: rd

Osoby nasazené na nucené či otrocké práce během 2. světové války!

Můžete požádat o platby z prostředků německé nadace „Připomínky, odpovědnost a budoucnost“.
Žádost musí být podána k Česko-německému fondu budoucnosti

do 11. dubna 2001.

(O případném prodloužení registrační lhůty se informujte na tel. čísle 02/24 26 20 40.)

Podání žádosti je bezplatné!

rn0406

Kontaktujte nás, pokud jste např.:

  • byli vězněni v koncentračních, internačních či pracovně-výchovných táborech, v ghettu, věznicích nebo káznicích a přinuceni k práci
  • byli nasazeni na nucené práce v průmyslu či veřejné sféře, případně v zemědělství
  • byli pronásledováni z rasových, politických či náboženských důvodů nebo jste byli nuceni ukrývat se za nedůstojných podmínek apod.
  • byli obětmi pseudolékařských pokusů nebo jste utrpěli jiné osobní újmy
  • oprávněnými právními zástupci po osobě, která utrpěla výše zmíněné újmy a zemřela 16. února 1999 nebo později.

Bližší informace a formuláře žádostí:

Česko-německý fond budoucnosti – Kancelář pro oběti nacismu
P.O. Box 47, Legerova 22, 120 21 Praha 2
telefon: 02/24 26 20 40, fax: 02/24 26 30 61, e-mail: cron@cron.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail