Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Soused má již dvacet let jako vlastník sousední nemovitosti věcné břemeno chůze a jízdy přes náš pozemek, a to proto, aby se dostal ke svému domu. V minulém roce město vybudovalo přístupovou komunikaci k několika rekreačním objektům, která vede těsně podél sousedova pozemku. Pokud by o to tedy soused měl zájem, mohl by si jednoduše zřídit přístupovou cestu k domu z druhé strany jeho zahrady a nemusel by již jezdit přes náš pozemek. On však říká, že ho k tomu nikdo nemůže nutit. Samozřejmě to říká proto, že je pro něj pohodlnější používat cestu stávající, ale my bychom na druhé straně rádi využili pozemek, který je v našem vlastnictví, k jinému účelu. Můžeme nějak přimět souseda k tomu, aby si vybudoval nový přístup ke svému domu?
Pokud mezi Vámi a Vaším sousedem nedojde k dohodě, nezbude Vám nic jiného, než se obrátit na soud, který by mohl, v souladu s § 151p občanského zákoníku, rozhodnout o tom, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje v případě, že změnou poměrů vznikl hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného. Osobně se domnívám, podle toho, co uvádíte, že byste mohl ve svém sporu uspět, pokud skutečně nová místní komunikace vede těsně podél pozemku Vašeho souseda, protože v tomto případě by měl soud upřednostnit ochranu Vašeho vlastnického práva před ochranou souseda, který by musel na vybudování nové přístupové cesty přes jeho vlastní pozemek vynaložit přiměřené náklady. Konečné rozhodnutí je však samozřejmě závislé na úvaze soudu, který posoudí každý případ podle konkrétních okolností.

Můj známý mi půjčil 10.000,- Kč s tím, že pokud mu je do dvou měsíců nevrátím, musím mu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý měsíc prodlení. Dostal jsem se do finančních problémů, proto jsem známému peníze vrátil s tříměsíčním prodlením. Skutečně mu musím uhradit i tu smluvní pokutu?
Za normálních okolností samozřejmě musíte splnit své smluvní povinnosti, což znamená také  úhradu smluvních sankcí. V tomto případě se však smluvní pokuta jeví nepřiměřeně vysoká a proto je možné, že by soud, pokud se na něj Váš známý obrátí, mohl její sjednání posoudit jako právní  úkon, který je neplatný pro rozpor s dobrými mravy, a v důsledku toho nepřiznat Vašemu známému právo na její zaplacení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail