Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výsledky trilaterálního jednání

autor: Bc. Gabriela Bártíková, mluvčí ministerstva vnitra

na téma „Boj proti sexuální turistice spojené se zneužíváním dětí“

Zřízení trilaterální pracovní skupiny na ministerské úrovni, která by se zabývala problematikou boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání žen a dětí, iniciovalo dne 16. února 2001 v saském Chemnitzu Ministerstvo vnitra ČR. Členy skupiny by měly být zástupci ministerstev ČR, Německa a Polska, do jejichž kompetence daná problematika spadá.

Hlavním úkolem je zkvalitnit spolupráci zúčastněných zemí při potírání sexuálního zneužívání žen a dětí a při prevenci těchto závažných trestných činů. Návrh na zřízení pracovní skupiny je jedním z výsledků trilaterálního jednání zástupců ministerstev, policie a nestátních organizací na toto téma. Účastníci setkání se dále shodli na názoru, že komerční sexuální zneužívání dětí je latentní trestná činnost, které je důležité čelit všemi dostupnými prostředky zejména prevencí. O rozsahu této trestné činnosti však některá média informují zkresleně – například v loňském roce realizovala PČR Správy západočeského kraje na hranicích se SRN 34 případů kuplířství. Z toho 15 v prostředí erotických salónů a 19 pouliční prostituce. Celkem bylo v západočeském kraji zjištěno 75 poškozených žen. Za zneužívání dětí byli realizováni 3 pachatelé, což nesvědčí o masivnosti této trestné činnosti.

Ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová, která na setkání zastupovala Ministerstvo vnitra ČR, informovala o projektu OSN proti obchodování s lidmi, který MV ČR podepsalo 14.2.2001. Členy projektu jsou ČR, Finsko, Polsko, Německo, Nizozemí a Rakousko. Jeho cílem je zajistit zneužitým ženám možnost svědčit u soudu za současného poskytnutí ochrany a sociálního zabezpečení a důstojného návratu do země původu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail