Poděkování

Tištěné noviny 06/2001 | 29. 3. 2001 | Nezařazené

autor: str. Radek Engl, velitel městské policie

Městská policie Rumburk tímto děkuje pí Šandové, bytem ve Šluknově, Lužická ul. 1094, a její přítelkyni, že jim nebylo lhostejné zranění psa, který bezmocně ležel ve vozovce na Valdeku, kde byl pes sražen projíždějícím vozidlem. Obě ženy jsou příkladem pro další řidiče, kteří jen kolem bezmocného psa projeli, aniž by mu poskytli pomoc, a zejména pro řidiče, který psa srazil a z místa ujel.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/03/29/podekovani-32/