Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Podmínky pro přidělení finančního příspěvku

Město Rumburk vyhlašuje podmínky pro přidělení finančního příspěvku na podporu činnosti občanských sdružení se sídlem v Rumburku a akcí občanských sdružení na území města v roce 2001. O příspěvek mohou požádat pouze občanská sdružení, která jsou registrována Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění novel.

Oblast činnosti:

 1. MIMOŠKOLNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE
 2. KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
 3. TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

Podmínky pro předložení žádosti:

 • Žádost musí být předložena do 20. dubna 2001
  na odbor školství kultury a sociálních věcí Městského úřadu v Rumburku s kopií dokladu o přidělení IČO.
 • Žádost musí být vyplněna ve všech kolonkách a musí obsahovat odhadovaný rozpis výdajů a příjmů.

Další podmínky:

 • Žádosti o příspěvek bude hodnotit komise jmenovaná radou města.
 • V rámci schváleného rozpočtu po posouzení významu akce může rada města doporučit příspěvek nad 20.000,- Kč. O jeho přidělení rozhoduje zastupitelstvo města (§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
 • O rozhodnutí bude žadatel vyrozuměn do 15 dnů po rozhodnutí.
 • Po uskutečnění akce musí žadatel předložit na odbor školství, kultury a sociálních věcí zhodnocení uskutečněné akce, včetně vyúčtování příspěvku do 30 dnů od data konání akce.
 • Vyúčtování příspěvku na činnost musí žadatel předložit na odbor školství, kultury a sociálních věcí do 31.1. následujícího roku.
 • Příspěvek nesmí být čerpán na občerstvení.
 • V případě, že se realizace projektu neuskuteční, musí žadatel příspěvek vrátit do rozpočtu města na akci do 30 dnů, na činnost do 31.1. následujícího roku.
 • Jestliže žadatel nepředloží ve stanoveném termínu zhodnocení a vyúčtování projektu, nebude brán zřetel na jeho žádosti v příštím roce.
Ing. Jaroslav Sykáček
místostarosta
Darek Šváb
místostarosta
Jan Sembdner
starosta

Veškeré další informace a formuláře žádostí obdržíte na odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu v Rumburku, tel.: 0413/33 23 95.

Tisk Tisk | E-mail E-mail