Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Mám pronajatý byt v soukromém domě. Majitel domu mi stále dělá různé naschvály. Nedávno jsem si pořídila malého psa, abych v bytě nebyla tak sama. Majitel domu mi však přikázal, že mám tohoto psa dát ihned pryč, protože jsem se ho prý nezeptala, jestli si ho smím pořídit. Toto pochopitelně udělat nechci, pes je hodný, skoro vůbec neštěká a ani jiné problémy s ním nejsou. Musím pronajímatele poslechnout?
Nejprve se podívejte do nájemní smlouvy na byt, kterou jste s majitelem domu uzavřela. Je možné, že jste v ní, ač jste si toho nevšimla, svým podpisem akceptovala povinnost vyžádat si souhlas majitele domu s případným chovem psů či jiných zvířat. Pokud se toto stalo, musela byste Vaši oboustrannou dohodu uvedenou v nájemní smlouvě respektovat. Jestliže však nájemní smlouva v tomto směru nic neříká, domnívám se, že majitel domu Vám nemůže zakazovat, abyste si psa pořídila, ani nemá právo na to, abyste si vyžadovala jeho souhlas či ho předem informovala. Na druhé straně, pokud by se například stalo, že by Váš pes nějakým nepřiměřeným způsobem zasahoval do práv ostatních nájemníků (časté štěkání – zejména v noci, znečišťování společných prostor apod.), mohl by Vám pronajímatel, po písemné výstraze, nájem vypovědět.

Po rozvodu byla do mé výchovy svěřena pětiletá dcera. Můj bývalý manžel, který mi i nyní (čtyři roky po rozvodu) stále dělá různé problémy, mi sdělil, že si nepřeje, aby se naše dcera stýkala s mým otcem. Toto nijak neodůvodnil, jen mi řekl, že pokud mého otce uvidí s naší dcerou, dosáhne toho, abych ji neměla u sebe. Dcera má přitom dědečka velice ráda, už od malička se podílel na její výchově. Mohu se nějak bránit?
Nemohu nyní posoudit, zda Váš manžel má nějaký objektivní důvod pro to, aby styku Vaší dcery s jejím dědečkem bránil. Pokud by zde však žádný takový důvod nebyl, mohl by Váš otec podat soudu návrh, aby byl upraven jeho styk s vnučkou. Toto právo pro něj vyplývá z § 27 odst. 4 zákona o rodině, který říká, že vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail