Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Z dopisů čtenářů

autor: uveden níže

Vážená redakce RN,
jsem obyvatelem poklidného města Rumburka, ale zneklidňují mě některé věci. O jednu z nich se chci s vámi podělit.

Předjaří a jaro odkrývá každým rokem něco, co není tolik vidět v létě: „výstavku“ nejrůznějších odpadků v podobě pohozených papírků, igelitů, plastových lahví či plechovek. A to vše kolem silnic, v příkopech, na loukách a ostatních převážně nevyužitých plochách města. Nejsou výjimkou ani parkové prostory.

Abych se přiznal, silně mě tyto „ozdoby“ našeho města vadí. Ptám se: vadí to ještě někomu jinému? A vadí to příslušným orgánům, či firmám, které nesou odpovědnost za tento stav? Nešlo by s tím něco udělat? Co na to ekologové, referát životního prostředí? Bydlím v okrajové časti města, a kdykoliv jdu do centra, případně jedu autem, marně zavírám oči, abych to smetiště neviděl. Nejde to! Bylo by hezké, kdyby i zahraniční turisté, kterých kolem nás denně projedou desítky, si kromě spokojených plných žaludků a nákupních tašek odnášeli také příjemný pocit, že navštívili hezké a čisté město ve Šluknovském výběžku.

Rád připomínám, že pokud příslušné orgány budou pořádat jakoukoli akci s cílem změnit tento stav, rád se přidám a přispěji svým dílem, abych i já měl příjemný pocit, že bydlím nejenom v poklidném, ale také v čistém městě.

Gustav Činčala, Výletní 362, Rumburk

Odpověď na dopis p. Činčaly

V podstatě s panem Činčalou souhlasíme a rozhodně by situace mohla být lepší. Ovšem tuto situaci ovlivňuje chování především nás, lidí. Takže by otázka nepořádku neměla být určena pouze referátu životního prostředí, či firmám, ale všem lidem a především původcům takových znečištění, na které upozorňujete. Město samozřejmě vynakládá na úklidy veřejných prostranství, odstraňování černých skládek a mnohé další nemalé finanční prostředky, ale tato snaha o čistší město je bohužel mařena právě ze strany občanů neznajících základní principy slušnosti.

Jako příklad lze uvést situaci v parku Sukova (kde situace není ani zdaleka nejhorší), kde je v prostoru laviček umístěn odpadkový koš – tedy spíše býval. Jen za letošní rok byl samotný koš jednou nalezen v potoce, podruhé byl vysypaný přímo u laviček a potřetí byl zcela odcizen (po delší době opět objeven opět v potoce naproti tělocvičně ZŠ). Jako další může následovat park Rumburské vzpoury, kde jsou taktéž umístěné odpadkové koše, ale papírky, PET lahve, cigaretové nedopalky a další odpad se povaluje po zemi.

Řešení tedy není jen v tom, co se stávající situací udělá referát životního prostředí, ekologové či jiné příslušné orgány, ale v tom, zda jsme my, lidé, schopni se změnit natolik, abychom sami v tak výrazné formě nepřispívali k ničení vlastního životního prostředí.

OKV a SSÚ MěÚ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail