Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Za poznáním Českého Švýcarska

autor: rd

Vědomostní soutěž pro děti i jejich rodiče

Díl první: Život ve vodě

Právě dnes vyhlašuje Správa Národního parku České Švýcarsko spolu s ČSOP Tilia první díl vědomostní soutěže Za poznáním Českého Švýcarska. Prvním tématem, které jsme zvolili, je voda a život kolem ní. Voda a život k sobě totiž neodmyslitelně patří. Opravdu můžeme bez nadsázky říct, že bez vody by nebylo života, a proto bychom si vody měli vážit, pečovat o její čistotu a snažit se o to, aby i příští generace měly vody dostatek. I z toho důvodu se již za několik dnů, přesně 22. března, bude na celé Zemi slavit Světový den vody.

Devět otázek, které jsme připravili, vás zavede do fascinujícího světa soutěsek a kaňonů vodních toků Národního parku České Švýcarsko a jeho obyvatel. Některé otázky nebudou možná nejlehčí, ale s těmi vám určitě rádi poradí vaši rodiče, učitelé nebo vedoucí kroužků. Řadu informací naleznete také na internetu, v encyklopediích a knihovnách. Snažili jsme se vám pomoci alespoň tím, že v každé otázce je možné pouze jedno řešení. Své odpovědi na všechny otázky, které vyjdou v tomto a příštím vydání Rumburských novin, odešlete nejpozději do 20. dubna na adresu: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa (rozhoduje razítko pošty). Do stejného data můžete využít i elektronickou adresu: r.nagel@npcs.cz. Správná řešení se dozvíte v předvečer Dne Země (21. dubna) na internetových stránkách www.npcs.cz, jména výherců zveřejníme o týden později, tedy ve vydání tohoto listu 26. dubna.

A jaké odměny čekají na nejlepší řešitele? Kromě velmi atraktivních věcných cen, které dodají organizátoři, máme pro absolutního vítěze speciální ocenění – obdrží jednorázovou vstupenku pro sebe a tři rodinné příslušníky na všechna zpoplatněná místa v Národním parku České Švýcarsko a nejbližším okolí. Výherce si tak bude moci udělat příjemný výlet a se svými nejbližšími zdarma navštívit Pravčickou bránu, projet lodičkou soutěsky Kamenice, ale i přehlédnout národní park z rozhleden na Vlčí hoře, Jedlové či Tanečnici. Mnoho úspěchů i zábavy přejí

Richard Nagel a Marek Mráz

 

Otázka první: Život v ohrožení

 1. V poslední době vzbuzují velkou pozornost připravovaná vodní díla na řece Labi mezi Děčínem a Hřenskem. Podle odhadu některých odborníků by tyto stavby mohly ohrozit vzácné druhy zvířat i rostlin. Často se dočteme o nebezpečí, které hrozí třeba bobrovi evropskému či drobnokvětu pobřežnímu. Zatímco bobra zná asi každý, jen málokdo tuší, jak vypadá zmíněný drobnokvět pobřežní. Prozradíme vám jen, že je to rostlinka vyskytující se v Labských pískovcích a rostoucí, jak již jméno napovídá, v blízkosti vod. Tak tedy, drobnokvět pobřežní je:

  a) zelená řasa připomínající přesličku, která roste ve slepých ramenech Labe;
  b) velmi ohrožená rostlina, která se vzácně vyskytuje na štěrkopískových náplavech v údolí Labe;
  c) drobná kapradina, která hojně roste na pískovcových skalách v labském kaňonu.

 Otázka druhá a třetí: Vodní poutníci

 1. Nejspíše znáte rybu jménem losos obecný. Tento nádherný druh z našich vod v minulosti téměř vymizel. Dnes se k nám opět za pomoci člověka pomalu navrací. Místem návratu se pro něj staly i některé vodní toky Českosaského Švýcarska. Např. v roce 1998 byli mladí lososi vysazeni na příhodných místech říčky Kamenice. Losos je ryba, která se sice narodí ve sladké vodě, ale po narození putuje do moří a oceánů, v kterých prožije většinu života. Do svého rodiště se lososi opět navrací ke sklonku života, páří se zde a na svět přichází nová lososí generace. Víte, které moře spatří lososi narození ve vodách říčky Kamenice jako první?
  rn0606_0
  a) Černé moře;
  b) Severní moře;
  c) Baltské moře.
 1. Úplně obrácenou cestu než losos absolvuje ryba, která také vzácně žije v říčkách Českého Švýcarska: Narodí se v Sargasovém moři – dokonce v pověstném Bermudském trojúhelníku – a poté se vydává na dlouhou pouť do vnitrozemských vod, ve kterých dospívá a z kterých posléze cestuje zpět do svého rodiště. O jakou rybu se jedná?

  a) pstruh potoční,
  b) sumec velký,
  c) úhoř říční.

 Otázka čtvrtá a pátá: To nejzajímavější ze říše zvířat I

 1. Ve vodních tocích Českého Švýcarska, např. v Křinici nebo Kamenici, se vyskytuje mnoho podivuhodných živočichů. Při troše štěstí zde můžete zahlédnout i zvláštního tvora, kterého byste na první pohled považovali za malého úhoře. Pozornost vzbuzují především jeho kruhovité svalnaté pysky s rohovitými zoubky, kterými se přisává na těla ryb, jejichž krev saje. Je to velmi starobylý obratlovec a jeho předci se na naší planetě objevili již dávno před prvními rybami. Víte, jak se tento živočich jmenuje?
  rn0607_1
  a) mihule potoční,
  b) kopinatec plžovitý,
  c) jeseter malý.
 1. Život kolem potoků, říček a bystřin je skutečně velmi bohatý. Při svých výletech do Českého Švýcarska se můžete setkat s mnoha zajímavými druhy zvířat, jejichž život je spjat s vodou. Řadu druhů pro jejich skrytý způsob života asi nikdy nespatříte, ale živočich, o kterém bude nyní řeč, je poměrně nápadný. Je to hnědě zbarvený ptáček s bílou náprsenkou, kterého můžete zahlédnout, jak čile poskakuje po kamenech v potoce a neohroženě se vrhá pod hladinu, kde loví svou kořist (larvy hmyzu apod). Po návratu z vody se usadí na vrcholku kamene, chvíli pohupuje celým tělem a už se vrhá znovu pod hladinu. Jméno tohoto opeřence zní:

  a) ledňáček říční,
  b) skorec vodní,
  c) střízlík obecný.

Tisk Tisk | E-mail E-mail