Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Byl jednou jeden dům

autor: - zb -

V běhu všedních dní jsme pozapomněli na 100 leté výročí sanatoria Frankenstein, nyní nemocnice – interny v Podhájí. V Roce 1897 totiž uzavřel Dr. Georg Glettler smlouvu s městem Rumburk, kterou se zavazoval převzít 1. května 1898 řízení lázeňského ústavu – sanatoria Frankenstein – tehdy ještě ve výstavbě. Po zahájení činnosti mělo sanatorium rozsáhlou klientelu, hlásili se pacienti ze širokého okolí. Sanatorium poskytovalo řadu služeb od vodoléčby až po protinávykovou léčbu kuřáků a alkoholiků. Co by asi mnohá z dnešních žen přivítala, i odtučňovací kůry. Jak uvedl bývalý ředitel muzea pan Zd. Jemelka, doporučoval se šestitýdenní pobyt. V roce 1910 činil poplatek za týdenní pobyt 66 – 108 K, z toho 30 K za lékařské ošetření, 30 K obsluha, 6 – 48 K za ubytování. Mimořádné služby se platily zvlášť.

V roce 1935 nabízelo sanatorium Frankenstein, které tehdy vedl Dr. Röschl, řadu služeb a terapií, příkladně elektroléčbu, masáže, pomoc při veškerých nervových potížích atd., výčet je dlouhý. 80 pokojů se 122 lůžky, krásné procházky, ke kterým náleželo posezení v lesních altánech, které dávno vzaly za své, koncerty, prostě sanatorium se všemi přednostmi. K letní léčbě mělo přispět i koupaliště s čistou vodou a lesním vzduchem a sluncem k posílení těla, ducha a nervů (koupaliště v současné úpravě by se jistě velmi líbilo). Po ukončení druhé světové války bylo sanatorium v činnosti dále jako Podhájí, nějakou dobu jako speciálně nervové, krátce jako rekreační objekt ROH až konečně přešlo do dnešní podoby a účelu.

Ovšem zůstal tu stát opuštěný dům neurologie. Býval dobře vybavený a tým lékařů, sestřiček, rehabilitačních a ostatních pracovníků pod vedením primáře MUDr. Víta vrátil mnohé pacienty do života. Podle stupně choroby ne-li k plnému, alespoň snesitelnému, soběstačnému. Za všechnu práci a starost patří všem nejen dík, ale i všestranné uznání a každému alespoň jedna voňavá kytička. Veškeré uznání patří i pracovníkům nemocnice – interny a přání odborných i osobních úspěchů také Lužické nemocnici. A jedno přání na závěr, aby se podařilo nalézt pro opuštěný pavilon neurologie finančně únosné a užitečné využití.

Tisk Tisk | E-mail E-mail