Základní kámen položen

Tištěné noviny 07/2001 | 12. 4. 2001 | Nezařazené

autor: SV.

Ve středu 4. dubna byl slavnostně položen základní kámen stavby, která konečně propojí stávající obchvat města Rumburku s německou stranou. Stavbu bude na základě vítězství ve výběrovém řízení realizovat Stavební podnik Ralsko, a.s. Tato investice ve výši 150 mil. Kč zahrnuje výstavbu propojovací komunikace a řady dalších provozních budov.

Samotná akce byla zahájena již 1. března 2001 hrubými terénními úpravami a budováním provizorního obchvatu staveniště. Stavba zahrnuje také realizaci budov celní a pasové kontroly obou zemí, kontroly nákladních a osobních vozidel, fyto kontroly, dále pak parkoviště a váhy nákladních automobilů. Celý areál včetně upravených ploch se zelení bude oplocen.

Již v průběhu toho roku bude realizován provizorní odbavovací systém, který by měl snížit vytíženost hraničního přechodu v Jiříkově na 30 až 40 % stávajícího zatížení, čímž by se mělo městu Rumburk výrazně ulevit od průjezdu nákladních vozidel směřujících k hraničnímu přechodu v Jiříkově. Celá akce by měla být dokončena 31. března 2002.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/04/12/zakladni-kamen-polozen/