Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Z dopisů našich čtenářů

Vážená redakce,
stalo se již pravidlem, že se v Rumburských novinách dočtu, jak město poškozují chalupáři. Oblíbeným tématem se staly odpadové nádoby a kontejnery poctivých občanů u panelových domů. V čísle 7 RN byl opět jeden takový článek uveřejněn s titulkem „Kéž je nám všem vlastní čisto a nejen doma“ pod značkou SV.

Určitě je třeba souhlasit s požadavkem na čistotu a pořádek města, ale ne způsobem, který vyvolává nepřátelství a zášť mezi místními občany a „chalupáři“. Nejenom že zde není uvedeno nic konkrétního (kdo?, kdy?, co?), ale jistá dávka ironie „milí chalupáři“, „I jim samozřejmě patří náš dík!“ dobrému a přátelskému vztahu nepřidá. Domnívám se, že zjistit, kdo nepořádek dělá, není tak složité, a postih takových občanů je v mezích zákona možný. Psát obecně – „chalupáři“ za všechno mohou je velmi jednoduché a možná také populistické. Mohl bych se zde rozepsat o tom, jak letošní Vánoce nepřežil opět další smrček na naší zahradě, který nějaký vandal uřízl dva metry nad zemí, o tom, jak jsme měli již několikrát chalupu vykradenou, jak jsme na zahradě našli starou ledničku, jak našim přátelům někdo úmyslně poškrábal auto (protože nemělo SPZ začínající DC…) a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. Mám se tedy domnívat, že v Rumburku žijí zloději a vandalové, nebo jenom někteří z nás se prostě neumějí chovat? Protože jsem se v Rumburku narodil, mnoho let prožil a nyní jsem se vrátil jako „chalupář“, vím, že tomu tak není. Žije zde mnoho našich přátel a stále s dalšími poctivými a zajímavými lidmi se setkáváme. V neposlední řadě je třeba také napsat, že to jsou právě „chalupáři“, kteří zachránili mnoho zdejších starých chalup a domů před zkázou, kteří zde nakupují a používají služeb zdejších podnikatelů a živnostníků. Takto svými daněmi přispívají k rozkvětu města a zaměstnanosti obyvatel.

Vážená redakce, takový článek a hlavně předposlední věta mnoho pozitivního do vzájemných vztahů všech lidí v Rumburku nepřinese. A ani do pořádku ve městě, neboť je pohodlnější najít viníka nepořádku jinde než v nás samých.

alexandr.prokop@centrum.cz

 

Reakce na článek
Nemohu jinak než reagovat na Váš článek, který komentuje závěr a poslední dvě věty z mého článku v RN č. 7, které zněly: ăI když musím říci alespoň něco málo na obhajobu místních, a to že častými původci nepořádku bývají naši „milí chalupáři“, kteří si třeba odpadové nádoby neplatí, a když se vrací domů, tak se prostě zastaví na nějakém sídlišti a svého odpadu se zde zbaví. I jim samozřejmě patří náš „dík“!“

Přestože bylo řečeno, že je to „něco málo na obhajobu místních“ a že „i jim samozřejmě patří náš dík“, tak je to předmětem polemiky o vztazích mezi chalupáři a místními. Možná, že jste si přes své zaujetí závěrem článku nevšiml, že nebyl míněn jako pobídka k rozbrojům mezi místními a chalupáři, ale že měl spíše vyvolat u lidí zájem o své okolí. A to nejen o to, kde je nepořádek, ale především, kdo je jeho původcem.

Ale v této věci si nemyslím, že jde o vztahy mezi chalupáři a místními, jde totiž vždy jen a pouze o chování lidí bez rozdílu, lidí jako takových. To, že nepořádek dělají lidé a je jedno odkud jsou, zda místní, či chalupáři, je fakt, se kterým se prostě musíme vyrovnat a pokusit se ho řešit. Vzhledem k příhodám, které popisujete, že se Vám staly, se tážete, zda se máte „domnívat, že v Rumburku žijí zloději a vandalové, nebo jenom někteří z nás se prostě neumějí chovat?“. Na toto bych mohla i já reagovat tím, zda víte, jestli to byl místní člověk nebo třeba i jiný chalupář?! Ne, o tom to rozhodně není. Je to, jak již jsem uvedla, pouze a jenom o lidech.

SV. (Svobodová Milena)

Tisk Tisk | E-mail E-mail