Omezení parkování na Lužickém náměstí

Tištěné noviny 09/2001 | 10. 5. 2001 | Nezařazené

autor: SV.

Město Rumburk, jako pořadatel akce „VYPUKNUTÍ RUMBURSKÉ VZPOURY“ v rámci Jarních slavností, která se uskuteční 19. května 2001, žádá všechny občany, právnické a fyzické osoby a všechny ostatní návštěvníky, aby v době od 7.00 do 10.00 hod. v tento den neparkovali na Lužickém náměstí v Rumburku. Část výše uvedené akce se totiž uskuteční právě zde.

Bližší informace naleznete v programu jarních slavností v tomto čísle Rumburských novin.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/05/10/omezeni-parkovani-na-luzickem-namesti/