Sdělení Města Rumburk

Tištěné noviny 09/2001 | 10. 5. 2001 | Nezařazené

autor: B. Dousková, vedoucí majetkového odboru

ke zvýšení maximálního základního nájemného z bytů pro období
1.7.2001 – 31.12.2001

Ministerstvo financí ČR podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, výměrem č. 03/2001 ze dne 26.  února 2001 stanovilo koeficient růstu nájemného vyjadřující průměrné měsíční tempo úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce (Ki) 1,04. V této výši platí pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 pro stanovení maximálního základního nájemného za m2 podlahové plochy bytu způsobem podle § 5a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č. 274/1995 Sb., vyhlášky č. 86/1997 Sb. a vyhlášky č. 41/1999 Sb.

Rada města Rumburku svým usnesením č. 1606/2001/a ze dne 19.4.2001 rozhodla ponechat výši koeficientu Ki stanovenou výměrem MF, tj. 1,04.

Maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu u jednotlivých kategorií bude tedy pro období od 1.7.2001 do 31.12.2001 činit:

kategorie bytu sazba v Kč/m2
I. kat.
II. kat.
III. kat.
IV. kat.
16,21
12,18
9,45
6,75

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/05/10/sdeleni-mesta-rumburk/